USD/DOP - دلار آمریکا / پزو دومنیکن

  • نرخ فعلی:48.15
  • بالاترین قیمت روز:48.781
  • پایین ترین قیمت روز:47.98
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:-
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۰:۱۴
  • نرخ روز گذشته:48.15
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار تحولات شاخص در روز گذشته

جدول نرخ های امروز

زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.
نظرات