دلار / پزو دومنیکن

  • نرخ فعلی:49.56
  • بالاترین قیمت روز:49.56
  • پایین ترین قیمت روز:49.56
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:49.56
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۰:۴۴:۲۱
  • نرخ روز گذشته:49.68
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.24%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.12

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
49.56 ریال0:44:21
نظرات