شاخص یاب

دلار / پزو دومنیکن

  • نرخ فعلی:49.56
  • بالاترین قیمت روز:50.24
  • پایین ترین قیمت روز:49.56
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.68
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:50.223
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۷:۵۱:۱۰
  • نرخ روز گذشته:49.56
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک دلار / پزو دومنیکن در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / پزو دومنیکن در روز جاری

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
49.56 ریال17:51:10
49.56 ریال17:50:18
50.24 ریال15:49:00
50.24 ریال15:47:57
50.223 ریال4:34:02
50.223 ریال4:33:06
نظرات