شاخص یاب

دلار / پزو دومنیکن

  • نرخ فعلی:49.86
  • بالاترین قیمت روز:50.835
  • پایین ترین قیمت روز:49.84
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.99
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.04%
  • نرخ بازگشایی بازار:49.85
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۰:۰۲:۱۹
  • نرخ روز گذشته:49.86
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک دلار / پزو دومنیکن در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / پزو دومنیکن در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
49.86 ریال20:02:19
49.84 ریال18:34:18
49.86 ریال17:31:18
50.597 ریال15:38:16
49.84 ریال12:52:57
49.84 ریال12:50:57
50.835 ریال4:42:50
50.835 ریال4:42:09
50.835 ریال4:41:43
50.835 ریال4:40:57
49.86 ریال2:06:06
49.86 ریال2:05:17
49.86 ریال2:04:47
49.85 ریال2:03:17
49.85 ریال2:01:54
49.85 ریال2:00:54
نظرات