دلار / کرون دانمارک

  • سکه فروشان مجاز6.0515
  • بالاترین قیمت روز:6.0775
  • پایین ترین قیمت روز:6.0498
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.02
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:6.0639
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۶:۰۷:۵۶
  • نرخ روز گذشته:6.0648
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.22%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0133

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
6.0515 ریال16:07:56
6.0498 ریال16:02:02
6.051 ریال15:43:59
6.0513 ریال15:37:52
6.0672 ریال15:25:58
6.066 ریال15:01:52
6.0665 ریال14:56:13
6.065 ریال14:50:11
6.0616 ریال14:37:49
6.0609 ریال14:32:28
6.0579 ریال14:19:51
6.0595 ریال13:56:06
6.0594 ریال13:49:52
6.0641 ریال13:26:03
6.0632 ریال13:14:05
6.0636 ریال13:02:22
6.0659 ریال12:49:36
6.0687 ریال12:25:52
6.0732 ریال11:31:56
6.07 ریال11:19:32
6.0725 ریال11:01:59
6.0724 ریال10:49:36
6.0728 ریال10:37:55
6.0758 ریال10:31:38
6.0753 ریال10:07:45
6.075 ریال9:55:43
6.0762 ریال9:31:55
6.0775 ریال9:19:39
6.0763 ریال9:07:48
6.0754 ریال9:01:49
6.0751 ریال8:37:22
6.0749 ریال8:31:40
6.0746 ریال8:25:27
6.0748 ریال8:19:34
6.0745 ریال8:13:42
6.0728 ریال7:55:37
6.0731 ریال7:49:31
6.0733 ریال7:43:49
6.0735 ریال7:37:31
6.0726 ریال7:31:39
6.0722 ریال7:25:30
6.0735 ریال7:19:24
6.0723 ریال7:01:35
6.0731 ریال6:43:20
6.0734 ریال6:31:36
6.0741 ریال5:49:30
6.0748 ریال5:37:18
6.0742 ریال5:31:43
6.0743 ریال5:07:35
6.0755 ریال5:01:38
6.0749 ریال4:55:32
6.0711 ریال4:19:31
6.0707 ریال4:13:33
6.0716 ریال4:01:37
6.0701 ریال3:55:22
6.0706 ریال3:49:18
6.0703 ریال3:37:53
6.0677 ریال3:31:15
6.0673 ریال3:19:11
6.0671 ریال3:13:31
6.0669 ریال3:07:32
6.0656 ریال2:49:16
6.0647 ریال2:31:35
6.0639 ریال2:19:18
نظرات