شاخص یاب

دلار / کرون دانمارک

  • نرخ فعلی:6.5381
  • بالاترین قیمت روز:6.5391
  • پایین ترین قیمت روز:6.5354
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:6.5381
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۱:۳۲:۰۸
  • نرخ روز گذشته:6.539
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.01%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0009

نمودار کندل استیک دلار / کرون دانمارک در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / کرون دانمارک در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
6.5381 ریال1:32:08
6.537 ریال1:31:08
6.538 ریال1:30:14
6.5388 ریال1:29:08
6.5371 ریال1:27:11
6.537 ریال1:26:08
6.5369 ریال1:25:09
6.5371 ریال1:24:11
6.5369 ریال1:23:08
6.536 ریال1:22:08
6.5354 ریال1:21:11
6.5361 ریال1:20:09
6.5356 ریال1:19:08
6.5358 ریال1:18:11
6.5365 ریال1:17:08
6.5362 ریال1:16:08
6.5371 ریال1:15:11
6.5376 ریال1:14:08
6.5381 ریال1:13:08
6.5377 ریال1:12:11
6.5378 ریال1:11:07
6.5374 ریال1:10:10
6.5377 ریال1:09:10
6.538 ریال1:08:09
6.5378 ریال1:07:08
6.5382 ریال1:06:10
6.538 ریال1:05:09
6.5383 ریال1:04:08
6.538 ریال1:03:10
6.5383 ریال1:02:08
6.5384 ریال1:01:08
6.5386 ریال1:00:15
6.5383 ریال0:57:11
6.5384 ریال0:56:09
6.538 ریال0:54:11
6.5386 ریال0:53:08
6.5383 ریال0:50:09
6.5385 ریال0:49:07
6.5383 ریال0:47:08
6.5384 ریال0:46:07
6.5381 ریال0:45:11
6.5382 ریال0:44:07
6.5377 ریال0:43:08
6.5376 ریال0:42:09
6.5377 ریال0:39:10
6.5391 ریال0:38:08
6.5386 ریال0:37:08
6.5387 ریال0:36:10
6.5384 ریال0:35:08
6.538 ریال0:34:07
6.5377 ریال0:33:09
6.5378 ریال0:32:07
6.5383 ریال0:31:08
6.5379 ریال0:30:12
6.5382 ریال0:29:07
6.5385 ریال0:27:09
6.538 ریال0:26:08
6.5382 ریال0:25:09
6.5379 ریال0:24:09
6.5385 ریال0:23:07
6.5382 ریال0:22:07
6.5379 ریال0:21:10
6.5359 ریال0:20:09
6.5368 ریال0:19:08
6.5372 ریال0:18:09
6.5374 ریال0:17:07
6.5365 ریال0:12:11
6.5368 ریال0:11:07
6.5373 ریال0:10:10
6.5369 ریال0:09:10
6.5371 ریال0:08:08
6.5377 ریال0:07:07
6.5379 ریال0:06:10
6.5382 ریال0:05:08
6.5381 ریال0:03:12
نظرات