کالایاب
شاخص یاب

دلار / کرون دانمارک

  • نرخ فعلی:6.6609
  • بالاترین قیمت روز:6.667
  • پایین ترین قیمت روز:6.6576
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:6.6624
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۲:۵۷:۳۳
  • نرخ روز گذشته:6.6629
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.03%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.002

نمودار کندل استیک دلار / کرون دانمارک در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / کرون دانمارک در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
6.6609 ریال12:57:33
6.6606 ریال12:53:26
6.6605 ریال12:50:32
6.6595 ریال12:41:40
6.6606 ریال12:36:51
6.6623 ریال12:33:37
6.665 ریال12:29:27
6.6633 ریال12:24:35
6.6631 ریال12:21:37
6.6634 ریال12:17:30
6.6621 ریال12:13:33
6.6619 ریال12:09:42
6.6604 ریال12:05:35
6.6615 ریال12:01:36
6.6622 ریال11:57:38
6.6629 ریال11:53:21
6.6634 ریال11:49:21
6.663 ریال11:45:32
6.6621 ریال11:41:13
6.6628 ریال11:37:17
6.6646 ریال11:34:18
6.6657 ریال11:29:16
6.667 ریال11:25:18
6.6669 ریال11:21:18
6.6639 ریال11:17:10
6.6634 ریال11:13:15
6.6635 ریال11:09:15
6.6639 ریال11:05:14
6.6623 ریال11:01:13
6.6617 ریال10:57:11
6.6609 ریال10:53:07
6.6616 ریال10:50:10
6.6612 ریال10:41:06
6.6604 ریال10:37:09
6.6593 ریال10:29:08
6.6581 ریال10:25:10
6.6591 ریال10:21:09
6.6583 ریال10:17:06
6.6597 ریال10:13:05
6.6588 ریال10:09:07
6.6592 ریال10:05:07
6.6582 ریال10:01:08
6.6581 ریال9:57:07
6.6586 ریال9:53:05
6.6581 ریال9:49:04
6.659 ریال9:45:07
6.6582 ریال9:41:05
6.6576 ریال9:37:05
6.658 ریال9:33:07
6.6585 ریال9:29:04
6.6592 ریال9:25:06
6.6597 ریال9:21:06
6.6594 ریال9:17:04
6.6591 ریال9:13:05
6.6599 ریال9:09:05
6.6591 ریال9:05:05
6.6601 ریال9:01:05
6.659 ریال8:57:05
6.6596 ریال8:53:04
6.6583 ریال8:49:04
6.659 ریال8:45:07
6.6594 ریال8:41:04
6.6595 ریال8:37:04
6.6591 ریال8:33:05
6.6605 ریال8:29:04
6.6591 ریال8:25:05
6.6595 ریال8:21:05
6.6596 ریال8:17:04
6.6597 ریال8:13:04
6.6601 ریال8:09:05
6.6595 ریال8:05:05
6.6592 ریال8:01:04
6.6595 ریال7:57:05
6.6596 ریال7:53:04
6.6613 ریال7:49:03
6.6617 ریال7:37:04
6.6608 ریال7:33:05
6.6617 ریال7:29:03
6.6622 ریال7:25:04
6.6624 ریال7:21:05
6.6615 ریال7:17:04
6.6616 ریال7:13:03
6.6609 ریال7:09:05
6.662 ریال7:05:04
6.6612 ریال7:01:04
6.6613 ریال6:57:04
6.6608 ریال6:53:03
6.6603 ریال6:49:03
6.6597 ریال6:45:05
6.6599 ریال6:41:03
6.659 ریال6:37:03
6.6594 ریال6:33:05
6.6603 ریال6:29:03
6.6598 ریال6:25:05
6.66 ریال6:21:04
6.6612 ریال6:17:03
6.6601 ریال6:13:04
6.6591 ریال6:09:04
6.6597 ریال6:05:04
6.6593 ریال6:01:04
6.6594 ریال5:57:05
6.6593 ریال5:53:03
6.6601 ریال5:49:03
6.66 ریال5:45:06
6.6606 ریال5:41:04
6.6609 ریال5:37:04
6.6605 ریال5:33:04
6.661 ریال5:29:03
6.6613 ریال5:25:05
6.6618 ریال5:21:04
6.6617 ریال5:17:04
6.6633 ریال5:09:04
6.6628 ریال4:57:05
6.6619 ریال4:53:03
6.6615 ریال4:49:03
6.6627 ریال4:45:06
6.6636 ریال4:41:04
6.6618 ریال4:37:04
6.6599 ریال4:33:04
6.6606 ریال4:29:03
6.6605 ریال4:25:04
6.6601 ریال4:21:05
6.6611 ریال4:17:04
6.6603 ریال4:13:04
6.6611 ریال4:05:04
6.661 ریال4:01:03
6.6614 ریال3:57:04
6.661 ریال3:53:04
6.6616 ریال3:49:03
6.6612 ریال3:45:05
6.6616 ریال3:41:03
6.6611 ریال3:37:03
6.6607 ریال3:33:04
6.6613 ریال3:29:03
6.6609 ریال3:25:05
6.6617 ریال3:21:05
6.6612 ریال3:17:04
6.6601 ریال3:13:03
6.6603 ریال3:05:04
6.6604 ریال3:01:04
6.6605 ریال2:57:04
6.66 ریال2:53:04
6.6607 ریال2:49:04
6.6606 ریال2:45:05
6.6607 ریال2:41:03
6.6595 ریال2:37:03
6.6593 ریال2:33:05
6.6598 ریال2:29:03
6.6604 ریال2:25:04
6.6615 ریال2:21:04
6.6618 ریال2:17:03
6.6605 ریال2:13:04
6.6609 ریال2:01:04
6.6608 ریال1:57:04
6.6607 ریال1:45:05
6.6602 ریال1:41:03
6.6608 ریال1:37:04
6.6614 ریال1:33:05
6.6616 ریال1:29:03
6.6622 ریال1:26:03
6.6634 ریال1:21:04
6.6621 ریال1:17:03
6.6634 ریال1:13:04
6.6622 ریال1:09:05
6.6626 ریال1:06:05
6.6617 ریال1:01:04
6.6623 ریال0:57:05
6.6619 ریال0:53:03
6.6641 ریال0:49:04
6.6618 ریال0:45:05
6.6625 ریال0:41:03
6.6619 ریال0:37:04
6.6615 ریال0:33:05
6.661 ریال0:29:03
6.6609 ریال0:26:03
6.6599 ریال0:21:06
6.663 ریال0:17:03
6.6624 ریال0:13:03
6.6615 ریال0:09:05
6.6607 ریال0:06:05
6.6624 ریال0:03:05
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات