کالایاب
شاخص یاب

دلار / کرونا چک

  • نرخ فعلی:22.671
  • بالاترین قیمت روز:22.689
  • پایین ترین قیمت روز:22.629
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.06
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.08%
  • نرخ بازگشایی بازار:22.645
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۶:۱۶:۰۴
  • نرخ روز گذشته:22.652
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.08%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.019

نمودار کندل استیک دلار / کرونا چک در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / کرونا چک در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
22.671 ریال6:16:04
22.672 ریال6:12:05
22.669 ریال6:05:05
22.67 ریال6:00:09
22.668 ریال5:56:04
22.666 ریال5:53:04
22.66 ریال5:49:04
22.668 ریال5:44:04
22.672 ریال5:41:04
22.668 ریال5:37:04
22.669 ریال5:33:06
22.665 ریال5:29:04
22.663 ریال5:24:06
22.668 ریال5:20:05
22.666 ریال5:16:04
22.678 ریال5:09:06
22.68 ریال5:05:05
22.681 ریال5:00:09
22.673 ریال4:56:03
22.667 ریال4:52:03
22.672 ریال4:49:03
22.669 ریال4:41:04
22.663 ریال4:37:04
22.68 ریال4:17:04
22.682 ریال4:14:04
22.685 ریال4:00:08
22.689 ریال3:09:05
22.629 ریال2:45:06
22.645 ریال2:21:04
22.644 ریال1:57:04
22.64 ریال1:30:07
22.645 ریال1:06:04
22.65 ریال0:42:04
22.645 ریال0:15:07
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات