کالایاب
شاخص یاب

دلار / کرونا چک

  • نرخ فعلی:23.279
  • بالاترین قیمت روز:23.281
  • پایین ترین قیمت روز:23.253
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.02
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.03%
  • نرخ بازگشایی بازار:23.27
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۱:۴۰:۰۵
  • نرخ روز گذشته:23.269
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.04%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.01

نمودار کندل استیک دلار / کرونا چک در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / کرونا چک در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
23.279 ریال1:40:05
23.265 ریال1:37:03
23.266 ریال1:33:06
23.27 ریال1:31:03
23.271 ریال1:22:04
23.277 ریال1:19:04
23.271 ریال1:16:03
23.273 ریال1:13:04
23.271 ریال1:10:04
23.281 ریال1:07:03
23.269 ریال1:04:04
23.271 ریال1:01:05
23.267 ریال0:58:03
23.266 ریال0:55:04
23.266 ریال0:55:04
23.264 ریال0:52:04
23.274 ریال0:49:04
23.267 ریال0:47:04
23.273 ریال0:44:04
23.267 ریال0:39:07
23.268 ریال0:36:06
23.262 ریال0:32:04
23.272 ریال0:29:03
23.253 ریال0:26:03
23.255 ریال0:23:04
23.269 ریال0:20:05
23.269 ریال0:20:04
23.259 ریال0:16:04
23.261 ریال0:14:04
23.271 ریال0:10:05
23.271 ریال0:10:04
23.264 ریال0:07:03
23.266 ریال0:04:04
23.27 ریال0:03:07
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات