دلار / کرونا چک

  • سکه فروشان مجاز20.6739
  • بالاترین قیمت روز:20.7543
  • پایین ترین قیمت روز:20.6593
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.06
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.07%
  • نرخ بازگشایی بازار:20.6945
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۶:۰۷:۵۶
  • نرخ روز گذشته:20.6988
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.12%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0249

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
20.6739 ریال16:07:56
20.6685 ریال16:02:03
20.667 ریال15:43:59
20.6593 ریال15:37:52
20.7225 ریال15:25:58
20.7191 ریال15:01:53
20.7195 ریال14:56:13
20.7105 ریال14:50:11
20.6995 ریال14:37:49
20.7005 ریال14:32:28
20.6925 ریال14:19:52
20.6993 ریال13:56:06
20.6985 ریال13:49:52
20.7155 ریال13:26:03
20.714 ریال13:14:05
20.7155 ریال13:02:22
20.7205 ریال12:49:36
20.7275 ریال12:25:52
20.7425 ریال11:31:56
20.7405 ریال11:19:32
20.7505 ریال11:01:59
20.7465 ریال10:49:36
20.7485 ریال10:37:55
20.7537 ریال10:31:38
20.7524 ریال10:07:45
20.7541 ریال9:55:43
20.7543 ریال9:31:55
20.7535 ریال9:19:39
20.749 ریال9:07:48
20.7476 ریال9:01:49
20.7465 ریال8:37:22
20.7459 ریال8:31:40
20.7455 ریال8:25:27
20.7465 ریال8:19:34
20.7449 ریال8:13:42
20.7388 ریال7:55:37
20.7395 ریال7:49:31
20.7415 ریال7:43:49
20.7413 ریال7:37:31
20.7377 ریال7:31:39
20.7375 ریال7:25:30
20.7422 ریال7:19:24
20.7395 ریال7:01:35
20.7392 ریال6:43:20
20.7385 ریال6:31:36
20.7445 ریال5:49:30
20.7444 ریال5:37:18
20.7423 ریال5:31:43
20.7442 ریال5:07:35
20.7473 ریال5:01:38
20.7464 ریال4:55:32
20.7328 ریال4:19:31
20.7314 ریال4:13:33
20.7275 ریال4:01:37
20.7185 ریال3:55:22
20.7205 ریال3:49:18
20.7195 ریال3:37:54
20.7095 ریال3:31:15
20.7065 ریال3:07:32
20.7005 ریال2:49:16
20.702 ریال2:31:35
20.6945 ریال2:19:18
نظرات