شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار / کرونا چک

  • نرخ فعلی:23.084
  • بالاترین قیمت روز:23.1
  • پایین ترین قیمت روز:23.07
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.02
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.04%
  • نرخ بازگشایی بازار:23.07
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۷:۲۵:۰۵
  • نرخ روز گذشته:23.147
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.27%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.063

نمودار کندل استیک دلار / کرونا چک در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / کرونا چک در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
23.084 ریال7:25:05
23.084 ریال7:25:04
23.09 ریال7:23:03
23.084 ریال7:17:03
23.096 ریال7:15:19
23.096 ریال7:15:18
23.084 ریال7:13:04
23.085 ریال7:11:04
23.084 ریال7:09:13
23.085 ریال7:07:03
23.084 ریال7:05:05
23.084 ریال7:05:04
23.083 ریال7:03:10
23.095 ریال7:01:04
23.084 ریال6:57:12
23.09 ریال6:55:05
23.09 ریال6:55:05
23.087 ریال6:53:03
23.086 ریال6:51:12
23.085 ریال6:43:03
23.092 ریال6:41:03
23.098 ریال6:39:12
23.087 ریال6:37:03
23.085 ریال6:35:05
23.085 ریال6:35:04
23.086 ریال6:33:17
23.085 ریال6:31:13
23.087 ریال6:29:04
23.085 ریال6:27:14
23.082 ریال6:25:05
23.082 ریال6:25:05
23.084 ریال6:23:03
23.086 ریال6:21:14
23.084 ریال6:17:04
23.087 ریال6:15:20
23.087 ریال6:15:20
23.084 ریال6:13:04
23.081 ریال6:11:04
23.083 ریال6:09:15
23.081 ریال6:07:03
23.089 ریال6:05:04
23.089 ریال6:05:04
23.09 ریال5:59:03
23.089 ریال5:57:13
23.091 ریال5:55:05
23.091 ریال5:55:05
23.088 ریال5:53:04
23.091 ریال5:52:03
23.089 ریال5:49:04
23.1 ریال5:47:03
23.09 ریال5:45:15
23.09 ریال5:45:14
23.094 ریال5:43:04
23.093 ریال5:41:06
23.092 ریال5:39:12
23.09 ریال5:37:04
23.088 ریال5:35:05
23.088 ریال5:35:04
23.087 ریال5:33:17
23.091 ریال5:31:05
23.09 ریال5:29:04
23.094 ریال5:27:13
23.095 ریال5:25:05
23.095 ریال5:25:05
23.093 ریال5:15:22
23.093 ریال5:15:21
23.074 ریال4:54:16
23.078 ریال4:33:15
23.074 ریال4:15:18
23.074 ریال4:15:17
23.07 ریال3:54:18
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات