شاخص یاب

دلار / پزو کوبا

  • نرخ فعلی:0.9743
  • بالاترین قیمت روز:0.9743
  • پایین ترین قیمت روز:0.9742
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.9743
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۱:۲۳:۱۴
  • نرخ روز گذشته:0.9752
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.09%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0009

نمودار کندل استیک دلار / پزو کوبا در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / پزو کوبا در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.9743 ریال11:23:14
0.9742 ریال11:22:13
0.9743 ریال9:52:13
0.9742 ریال9:51:16
0.9743 ریال8:59:12
0.9742 ریال8:58:11
0.9743 ریال8:51:14
0.9742 ریال8:50:14
0.9743 ریال8:42:14
0.9742 ریال8:41:12
0.9743 ریال8:30:16
0.9742 ریال8:29:11
0.9743 ریال8:02:12
0.9742 ریال8:01:11
0.9743 ریال7:55:12
0.9742 ریال7:54:14
0.9743 ریال7:32:12
0.9742 ریال7:31:12
0.9743 ریال6:08:10
0.9742 ریال6:07:02
0.9743 ریال3:32:11
نظرات