شاخص یاب

دلار / پزو کوبا

  • نرخ فعلی:0.9661
  • بالاترین قیمت روز:0.9737
  • پایین ترین قیمت روز:0.9661
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:0.9721
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۰:۳۲:۰۸
  • نرخ روز گذشته:0.9661
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک دلار / پزو کوبا در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / پزو کوبا در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.9661 ریال20:32:08
0.9737 ریال15:36:10
0.9665 ریال10:57:12
0.9721 ریال4:32:09
نظرات