دلار / پزو کوبا

  • نرخ فعلی:1.0307
  • بالاترین قیمت روز:1.0307
  • پایین ترین قیمت روز:1.0307
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:1.0307
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۴:۳۲:۴۳
  • نرخ روز گذشته:1.0246
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.6%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0061

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.0307 ریال4:32:43
نظرات