شاخص یاب

دلار / کولن کاستا ریکا

  • نرخ فعلی:557.85
  • بالاترین قیمت روز:557.85
  • پایین ترین قیمت روز:557.85
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:557.85
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۴:۳۷:۳۳
  • نرخ روز گذشته:554.67
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.57%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:3.18

نمودار کندل استیک دلار / کولن کاستا ریکا در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / کولن کاستا ریکا در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
557.85 ریال4:37:33
557.85 ریال4:36:43
557.85 ریال4:35:30
نظرات