شاخص یاب

دلار / کولن کاستا ریکا

  • نرخ فعلی:587.62
  • بالاترین قیمت روز:590.76
  • پایین ترین قیمت روز:587.62
  • بیشترین مقدار نوسان روز:3.14
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:590.76
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۵:۳۶:۱۰
  • نرخ روز گذشته:592.05
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.75%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:4.43

نمودار کندل استیک دلار / کولن کاستا ریکا در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / کولن کاستا ریکا در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
587.62 ریال15:36:10
590.76 ریال4:32:09
نظرات