دلار / کولن کاستا ریکا

  • نرخ فعلی:554.24
  • بالاترین قیمت روز:554.24
  • پایین ترین قیمت روز:553.01
  • بیشترین مقدار نوسان روز:1.23
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:553.01
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۴:۳۴:۲۵
  • نرخ روز گذشته:553.49
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.14%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.75

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
554.24 ریال4:34:25
554.24 ریال4:33:21
553.01 ریال1:32:21
نظرات