USD/CRC Ask

  • نرخ فعلی:579.77
  • بالاترین قیمت روز:579.85
  • پایین ترین قیمت روز:579.77
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.08
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:579.85
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۳:۳۴
  • نرخ روز گذشته:581.87
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.36%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:2.1

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
579.77 ریال3:34:40
579.85 ریال1:10:41
نظرات