دلار / کولن کاستا ریکا

  • سکه فروشان مجاز577.74
  • بالاترین قیمت روز:582.96
  • پایین ترین قیمت روز:577.74
  • بیشترین مقدار نوسان روز:5.22
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:582.96
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۶:۰۲:۰۳
  • نرخ روز گذشته:580.47
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.47%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:2.73

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
577.74 ریال16:02:03
582.96 ریال4:55:33
نظرات