دلار / پزو کلمبیا

  • نرخ فعلی:2872.9
  • بالاترین قیمت روز:2872.9
  • پایین ترین قیمت روز:2819
  • بیشترین مقدار نوسان روز:53.9
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:2,819
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۴:۳۲:۴۳
  • نرخ روز گذشته:2,819.97
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.88%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:52.93

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
2,872.9 ریال4:32:43
2,819 ریال0:04:40
نظرات