شاخص یاب

دلار / پزو کلمبیا

  • نرخ فعلی:3064.2
  • بالاترین قیمت روز:3064.2
  • پایین ترین قیمت روز:3016
  • بیشترین مقدار نوسان روز:48.2
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:3,016
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۴:۴۳:۳۷
  • نرخ روز گذشته:3,006.1
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.93%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:58.1

نمودار کندل استیک دلار / پزو کلمبیا در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / پزو کلمبیا در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
3,064.2 ریال4:43:37
3,064.2 ریال4:42:50
3,064.2 ریال4:42:09
3,064.2 ریال4:41:43
3,064.2 ریال4:40:57
3,016 ریال0:11:33
3,016 ریال0:10:35
3,016 ریال0:09:45
3,016 ریال0:08:42
نظرات