USD/COP - دلار آمریکا / پزو کلمبیا

  • نرخ فعلی:2978
  • بالاترین قیمت روز:3020.2
  • پایین ترین قیمت روز:2972.21
  • بیشترین مقدار نوسان روز:45.69
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.12%
  • نرخ بازگشایی بازار:3,018.5
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۹:۳۸
  • نرخ روز گذشته:2,977.08
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.03%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.92

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
2,978 ریال19:38:54
2,980 ریال19:05:52
2,973.07 ریال18:44:56
2,978 ریال17:53:46
2,972.21 ریال17:44:36
3,017.77 ریال15:32:46
2,974.51 ریال12:53:39
3,020.2 ریال4:35:35
3,018.5 ریال2:09:37
نظرات