کالایاب
شاخص یاب

دلار / یوان چین

  • نرخ فعلی:7.1024
  • بالاترین قیمت روز:7.1039
  • پایین ترین قیمت روز:7.09
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:7.09
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۰:۳۳:۰۸
  • نرخ روز گذشته:7.0849
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.25%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0175

نمودار کندل استیک دلار / یوان چین در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / یوان چین در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
7.1024 ریال10:33:08
7.1018 ریال10:31:05
7.1015 ریال10:27:07
7.1017 ریال10:25:06
7.1017 ریال10:25:05
7.1018 ریال10:23:04
7.102 ریال10:21:07
7.1018 ریال10:17:04
7.1019 ریال10:15:08
7.1021 ریال10:13:04
7.1024 ریال10:09:06
7.1025 ریال10:07:03
7.103 ریال10:03:06
7.1036 ریال9:57:07
7.1034 ریال9:55:06
7.1034 ریال9:55:05
7.1036 ریال9:53:04
7.1032 ریال9:49:04
7.1033 ریال9:47:04
7.1031 ریال9:39:07
7.1029 ریال9:37:04
7.103 ریال9:35:05
7.103 ریال9:35:05
7.1029 ریال9:31:05
7.1025 ریال9:23:04
7.1021 ریال9:05:05
7.1021 ریال9:05:04
7.1019 ریال9:00:11
7.1021 ریال8:59:04
7.1019 ریال8:57:07
7.1018 ریال8:45:07
7.1023 ریال8:43:04
7.1017 ریال8:41:04
7.102 ریال8:39:07
7.1021 ریال8:35:05
7.1021 ریال8:35:04
7.1025 ریال8:31:05
7.1029 ریال8:17:04
7.1026 ریال8:15:09
7.1026 ریال8:15:08
7.1028 ریال8:13:05
7.1026 ریال8:11:04
7.1016 ریال8:09:06
7.1025 ریال8:07:04
7.1024 ریال8:05:05
7.1024 ریال8:05:04
7.1007 ریال8:03:06
7.1023 ریال8:01:05
7.1013 ریال7:59:04
7.1027 ریال7:57:06
7.1026 ریال7:55:05
7.1026 ریال7:55:04
7.1025 ریال7:53:04
7.1024 ریال7:51:06
7.1012 ریال7:49:04
7.1018 ریال7:47:04
7.1027 ریال7:45:08
7.1027 ریال7:45:07
7.1016 ریال7:43:04
7.1032 ریال7:41:04
7.1026 ریال7:39:06
7.1023 ریال7:37:04
7.1025 ریال7:35:06
7.1025 ریال7:35:05
7.1039 ریال7:33:06
7.1038 ریال7:31:05
7.1037 ریال7:29:04
7.1027 ریال7:27:07
7.1035 ریال7:25:05
7.1035 ریال7:25:04
7.1038 ریال7:23:04
7.1035 ریال7:21:06
7.1025 ریال7:19:04
7.1017 ریال7:15:08
7.1016 ریال7:13:05
7.1017 ریال7:11:04
7.1023 ریال7:09:06
7.1019 ریال7:07:04
7.0998 ریال7:05:05
7.0998 ریال7:05:04
7.1008 ریال7:03:06
7.0989 ریال7:01:05
7.0988 ریال6:59:03
7.0994 ریال6:57:07
7.099 ریال6:55:05
7.099 ریال6:55:04
7.0982 ریال6:53:04
7.0969 ریال6:51:06
7.098 ریال6:49:04
7.0981 ریال6:47:03
7.0968 ریال6:45:07
7.0979 ریال6:43:04
7.0964 ریال6:41:04
7.0962 ریال6:39:06
7.0958 ریال6:37:04
7.0964 ریال6:33:06
7.0961 ریال6:31:04
7.0949 ریال6:29:04
7.0951 ریال6:27:06
7.096 ریال6:25:05
7.096 ریال6:25:05
7.0941 ریال6:23:03
7.0928 ریال6:21:31
7.0918 ریال6:19:04
7.0916 ریال6:17:04
7.0913 ریال6:15:07
7.0906 ریال6:11:04
7.0915 ریال6:09:07
7.0902 ریال6:07:04
7.0907 ریال6:05:04
7.0907 ریال6:05:04
7.09 ریال6:03:06
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات