شاخص یاب

دلار / یوان چین

  • نرخ فعلی:6.8659
  • بالاترین قیمت روز:6.8665
  • پایین ترین قیمت روز:6.8636
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:6.865
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۳:۴۵:۴۷
  • نرخ روز گذشته:6.8557
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.15%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0102

نمودار کندل استیک دلار / یوان چین در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / یوان چین در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
6.8659 ریال23:45:47
6.8654 ریال23:44:40
6.8652 ریال23:43:38
6.8654 ریال23:40:45
6.8656 ریال23:39:48
6.8661 ریال23:38:39
6.8657 ریال23:37:39
6.8656 ریال23:36:48
6.8655 ریال23:35:41
6.8656 ریال23:33:49
6.866 ریال23:32:46
6.8658 ریال23:31:43
6.8653 ریال23:30:52
6.8652 ریال23:29:39
6.8649 ریال23:28:41
6.865 ریال23:27:45
6.8657 ریال23:26:40
6.8656 ریال23:23:40
6.8659 ریال23:22:39
6.8656 ریال23:19:40
6.8661 ریال23:18:46
6.8659 ریال23:17:40
6.8661 ریال23:16:41
6.8656 ریال23:15:47
6.866 ریال23:13:38
6.8651 ریال23:12:46
6.8646 ریال23:10:41
6.8644 ریال23:09:47
6.8646 ریال23:08:37
6.8643 ریال23:07:39
6.8642 ریال23:06:46
6.8644 ریال23:05:40
6.8642 ریال23:04:40
6.864 ریال23:03:50
6.8641 ریال23:02:40
6.8642 ریال23:01:43
6.8636 ریال23:00:53
6.8637 ریال22:59:38
6.8642 ریال22:58:37
6.864 ریال22:57:45
6.8639 ریال22:56:39
6.8641 ریال22:55:40
6.8638 ریال22:54:46
6.8644 ریال22:53:38
6.865 ریال22:52:41
6.8651 ریال22:51:44
6.8649 ریال22:50:43
6.8654 ریال22:49:38
6.8653 ریال22:48:46
6.8665 ریال22:47:38
6.866 ریال22:46:38
6.8658 ریال22:44:40
6.8659 ریال22:43:37
6.8661 ریال22:42:43
6.8662 ریال22:41:38
6.8657 ریال22:40:41
6.8659 ریال22:39:43
6.8656 ریال22:37:38
6.8655 ریال22:36:45
6.866 ریال22:33:45
6.8658 ریال22:32:44
6.8665 ریال22:31:40
6.866 ریال22:30:50
6.8662 ریال22:29:37
6.8652 ریال22:28:39
6.8649 ریال22:27:44
6.8651 ریال22:25:37
6.8653 ریال22:24:44
6.8652 ریال22:23:38
6.8653 ریال22:22:40
6.8651 ریال22:21:46
6.8647 ریال22:20:42
6.8648 ریال22:19:38
6.8644 ریال22:18:44
6.8646 ریال22:17:38
6.8643 ریال22:16:39
6.865 ریال22:15:46
6.8646 ریال22:14:40
6.8649 ریال22:12:48
6.8651 ریال22:11:38
6.8652 ریال22:10:39
6.8653 ریال22:09:46
6.8651 ریال22:08:37
6.8653 ریال22:06:47
6.865 ریال22:05:41
نظرات