کالایاب
شاخص یاب

دلار / یوان چین

  • نرخ فعلی:6.8805
  • بالاترین قیمت روز:6.8925
  • پایین ترین قیمت روز:6.878
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.04%
  • نرخ بازگشایی بازار:6.8898
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۸:۴۲:۱۴
  • نرخ روز گذشته:6.8805
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک دلار / یوان چین در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / یوان چین در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
6.8805 ریال18:42:14
6.8806 ریال18:30:20
6.8801 ریال18:28:12
6.8802 ریال18:20:14
6.8797 ریال17:56:11
6.8792 ریال17:54:14
6.8794 ریال17:46:13
6.8798 ریال17:44:11
6.8797 ریال17:40:13
6.8792 ریال17:36:14
6.8797 ریال17:34:10
6.8782 ریال17:32:13
6.878 ریال17:28:11
6.8782 ریال17:22:11
6.8787 ریال17:20:12
6.8835 ریال17:18:13
6.8782 ریال17:12:11
6.8797 ریال17:02:11
6.8791 ریال16:54:06
6.878 ریال16:44:04
6.8786 ریال16:34:04
6.8781 ریال16:26:14
6.8901 ریال8:33:06
6.8925 ریال8:09:09
6.8894 ریال7:42:13
6.8912 ریال7:18:07
6.8916 ریال6:51:06
6.8898 ریال6:27:07
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات