شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار / یوان چین

  • نرخ فعلی:7.0411
  • بالاترین قیمت روز:7.0429
  • پایین ترین قیمت روز:7.0255
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:7.0288
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۹:۰۳:۱۲
  • نرخ روز گذشته:7.03
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.16%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0111

نمودار کندل استیک دلار / یوان چین در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / یوان چین در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
7.0411 ریال19:03:12
7.0406 ریال18:51:11
7.0401 ریال18:33:15
7.0396 ریال18:27:11
7.0391 ریال18:23:03
7.039 ریال18:19:03
7.0387 ریال17:57:11
7.039 ریال17:41:03
7.0391 ریال17:11:04
7.0384 ریال17:09:11
7.04 ریال17:05:05
7.04 ریال17:05:05
7.0389 ریال17:03:12
7.0391 ریال17:01:04
7.0403 ریال16:53:04
7.0397 ریال16:31:04
7.0399 ریال16:13:03
7.04 ریال16:07:04
7.0401 ریال16:01:04
7.0391 ریال15:45:12
7.0391 ریال15:45:12
7.0401 ریال15:39:12
7.0417 ریال15:37:04
7.0418 ریال15:29:03
7.0416 ریال15:21:11
7.042 ریال15:07:04
7.0421 ریال14:59:03
7.0418 ریال14:53:03
7.0419 ریال14:45:12
7.0419 ریال14:45:12
7.0414 ریال14:37:04
7.0411 ریال14:31:04
7.0407 ریال14:13:04
7.0409 ریال14:09:13
7.0414 ریال14:07:04
7.0413 ریال13:45:13
7.0413 ریال13:45:13
7.0419 ریال13:33:15
7.0422 ریال13:29:03
7.0421 ریال13:25:04
7.0421 ریال13:25:04
7.0422 ریال13:23:05
7.0423 ریال13:09:12
7.0421 ریال13:07:04
7.0429 ریال13:05:05
7.0429 ریال13:05:04
7.0413 ریال13:03:12
7.0409 ریال13:01:04
7.0413 ریال12:59:03
7.041 ریال12:57:11
7.0414 ریال12:55:04
7.0414 ریال12:55:04
7.041 ریال12:53:03
7.0412 ریال12:49:04
7.0421 ریال12:47:03
7.0402 ریال12:45:12
7.0402 ریال12:45:12
7.0406 ریال12:43:03
7.0392 ریال12:41:03
7.0402 ریال12:39:12
7.0409 ریال12:37:04
7.0397 ریال12:35:05
7.0397 ریال12:35:04
7.0388 ریال12:33:15
7.0381 ریال12:31:03
7.0386 ریال12:29:03
7.0385 ریال12:25:04
7.0385 ریال12:25:04
7.0384 ریال12:23:04
7.038 ریال12:21:11
7.0387 ریال12:19:04
7.0384 ریال12:17:04
7.0389 ریال12:13:04
7.0386 ریال12:09:11
7.0378 ریال12:07:04
7.037 ریال12:05:05
7.037 ریال12:05:04
7.0361 ریال12:03:12
7.0358 ریال12:01:04
7.0357 ریال11:59:04
7.0361 ریال11:57:11
7.0356 ریال11:55:04
7.0356 ریال11:55:04
7.0361 ریال11:53:03
7.0354 ریال11:51:11
7.0352 ریال11:49:04
7.0354 ریال11:47:04
7.0348 ریال11:45:13
7.0348 ریال11:45:12
7.0341 ریال11:43:03
7.0347 ریال11:41:03
7.0349 ریال11:39:11
7.0352 ریال11:37:04
7.0347 ریال11:35:04
7.0347 ریال11:35:04
7.0353 ریال11:33:14
7.0347 ریال11:31:04
7.0355 ریال11:29:03
7.0358 ریال11:27:11
7.0356 ریال11:25:05
7.0356 ریال11:25:04
7.0359 ریال11:23:04
7.0358 ریال11:21:12
7.0361 ریال11:19:04
7.0359 ریال11:17:03
7.0352 ریال11:15:16
7.0352 ریال11:15:16
7.0354 ریال11:13:03
7.0361 ریال11:11:03
7.037 ریال11:09:11
7.0369 ریال11:07:03
7.0372 ریال11:05:04
7.0372 ریال11:05:04
7.0369 ریال11:03:11
7.037 ریال11:01:04
7.0375 ریال10:59:03
7.0374 ریال10:57:11
7.0376 ریال10:55:05
7.0376 ریال10:55:04
7.0378 ریال10:53:03
7.038 ریال10:51:11
7.0376 ریال10:49:03
7.0371 ریال10:47:04
7.0375 ریال10:45:13
7.0375 ریال10:45:12
7.0362 ریال10:43:03
7.0357 ریال10:41:04
7.0359 ریال10:39:11
7.0362 ریال10:37:03
7.0369 ریال10:35:04
7.0369 ریال10:35:04
7.0368 ریال10:33:14
7.0367 ریال10:29:04
7.0368 ریال10:27:11
7.0364 ریال10:21:11
7.0366 ریال10:19:03
7.0372 ریال10:17:04
7.0375 ریال10:15:15
7.0375 ریال10:15:14
7.0391 ریال10:13:04
7.0385 ریال10:11:04
7.0377 ریال10:09:11
7.0375 ریال10:07:04
7.0373 ریال10:05:04
7.0373 ریال10:05:04
7.0374 ریال10:01:04
7.0363 ریال9:59:03
7.0364 ریال9:55:05
7.0364 ریال9:55:04
7.0363 ریال9:53:03
7.0351 ریال9:49:03
7.0346 ریال9:47:03
7.035 ریال9:45:12
7.035 ریال9:45:11
7.0349 ریال9:43:03
7.0356 ریال9:41:03
7.0351 ریال9:39:11
7.0342 ریال9:37:03
7.0335 ریال9:35:04
7.0335 ریال9:35:04
7.0336 ریال9:33:13
7.0339 ریال9:31:04
7.0338 ریال9:29:03
7.0325 ریال9:27:11
7.0324 ریال9:25:04
7.0324 ریال9:25:04
7.0323 ریال9:23:03
7.0324 ریال9:21:11
7.0328 ریال9:19:03
7.0326 ریال9:17:04
7.0324 ریال9:15:27
7.0324 ریال9:15:27
7.0317 ریال9:11:04
7.0314 ریال9:05:04
7.0314 ریال9:05:04
7.0312 ریال9:03:11
7.031 ریال9:01:04
7.0311 ریال8:59:03
7.0317 ریال8:57:11
7.0316 ریال8:55:06
7.0316 ریال8:55:05
7.0318 ریال8:53:03
7.0316 ریال8:51:11
7.0319 ریال8:45:12
7.0319 ریال8:45:12
7.0318 ریال8:43:03
7.0316 ریال8:39:11
7.0319 ریال8:27:11
7.0317 ریال8:25:04
7.0317 ریال8:25:04
7.0322 ریال8:23:03
7.0319 ریال8:21:11
7.0322 ریال8:19:04
7.0319 ریال8:17:03
7.032 ریال8:07:03
7.0324 ریال8:05:04
7.0324 ریال8:05:04
7.0325 ریال8:03:11
7.0326 ریال7:59:03
7.0325 ریال7:55:04
7.0325 ریال7:55:04
7.0323 ریال7:49:04
7.0327 ریال7:47:03
7.0324 ریال7:43:03
7.0327 ریال7:39:11
7.0328 ریال7:29:04
7.0324 ریال7:23:04
7.0321 ریال7:21:11
7.0324 ریال7:19:04
7.0325 ریال7:13:04
7.0322 ریال7:11:03
7.0323 ریال7:09:11
7.0321 ریال7:07:03
7.032 ریال7:05:04
7.0321 ریال7:03:11
7.0323 ریال7:01:04
7.0328 ریال6:57:11
7.0329 ریال6:55:04
7.0329 ریال6:55:03
7.0326 ریال6:53:03
7.0316 ریال6:51:10
7.0314 ریال6:49:03
7.0318 ریال6:47:04
7.0311 ریال6:45:13
7.0311 ریال6:45:12
7.0318 ریال6:43:03
7.0323 ریال6:39:10
7.031 ریال6:37:03
7.0302 ریال6:35:04
7.0313 ریال6:33:13
7.0297 ریال6:31:17
7.0295 ریال6:29:03
7.0292 ریال6:27:11
7.0291 ریال6:25:04
7.0291 ریال6:25:04
7.029 ریال6:23:04
7.0293 ریال6:21:11
7.0286 ریال6:19:04
7.0281 ریال6:17:04
7.0267 ریال6:15:15
7.0267 ریال6:15:14
7.0266 ریال6:13:04
7.0272 ریال6:11:04
7.0271 ریال6:09:12
7.027 ریال6:05:05
7.027 ریال6:05:04
7.0273 ریال6:03:11
7.0271 ریال6:01:03
7.026 ریال5:59:03
7.0264 ریال5:57:11
7.0261 ریال5:55:05
7.0261 ریال5:55:05
7.0262 ریال5:53:03
7.0261 ریال5:51:12
7.0266 ریال5:47:03
7.0259 ریال5:45:13
7.0259 ریال5:45:12
7.0255 ریال5:43:04
7.0263 ریال5:41:03
7.0266 ریال5:39:11
7.027 ریال5:37:04
7.0272 ریال5:35:04
7.0267 ریال5:31:04
7.0262 ریال5:29:03
7.0267 ریال5:27:11
7.0264 ریال5:25:04
7.0264 ریال5:25:04
7.027 ریال5:23:03
7.0276 ریال5:21:11
7.0273 ریال5:19:04
7.0271 ریال5:17:03
7.0276 ریال5:15:16
7.0276 ریال5:15:15
7.0282 ریال5:13:04
7.029 ریال5:11:03
7.0294 ریال5:09:11
7.0292 ریال5:07:04
7.0284 ریال5:05:04
7.0284 ریال5:05:04
7.0288 ریال5:03:11
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات