preload

دلار آمریکا / یوان چین

  • نرخ فعلی:6.6222
  • بالاترین قیمت روز:6.6287
  • پایین ترین قیمت روز:6.6126
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.02
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.15%
  • نرخ بازگشایی بازار:6.6287
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۰:۱۱
  • نرخ روز گذشته:6.6126
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.15%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0096