شاخص یاب

دلار / یوان چین

  • نرخ فعلی:6.7759
  • بالاترین قیمت روز:6.7811
  • پایین ترین قیمت روز:6.7759
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:6.7792
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۶:۰۲:۲۱
  • نرخ روز گذشته:6.7774
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.02%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0015

نمودار کندل استیک دلار / یوان چین در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / یوان چین در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
6.7759 ریال6:02:21
6.7761 ریال1:34:05
6.7759 ریال1:30:49
6.7759 ریال1:29:30
6.7776 ریال1:28:28
6.7759 ریال1:27:34
6.7759 ریال1:26:24
6.7767 ریال1:25:25
6.7793 ریال1:24:35
6.7794 ریال1:23:25
6.7795 ریال1:22:17
6.7794 ریال1:21:25
6.7792 ریال1:20:09
6.7775 ریال1:19:18
6.7774 ریال1:18:34
6.7774 ریال1:17:17
6.7792 ریال1:16:14
6.7793 ریال1:15:25
6.7792 ریال1:10:21
6.779 ریال1:09:24
6.7792 ریال1:06:32
6.7775 ریال1:04:37
6.7777 ریال1:04:03
6.7775 ریال0:55:19
6.7794 ریال0:54:28
6.7794 ریال0:53:27
6.7776 ریال0:51:37
6.7778 ریال0:49:12
6.7779 ریال0:46:20
6.7791 ریال0:45:33
6.7791 ریال0:44:14
6.779 ریال0:42:27
6.7772 ریال0:41:14
6.7773 ریال0:36:51
6.7773 ریال0:35:43
6.7791 ریال0:34:46
6.7792 ریال0:34:15
6.7773 ریال0:32:52
6.7774 ریال0:30:42
6.7791 ریال0:29:18
6.7773 ریال0:27:29
6.7791 ریال0:26:26
6.779 ریال0:25:27
6.7797 ریال0:24:42
6.7781 ریال0:23:29
6.779 ریال0:22:27
6.7806 ریال0:21:34
6.7806 ریال0:20:21
6.7792 ریال0:18:40
6.7793 ریال0:17:31
6.7808 ریال0:16:20
6.7796 ریال0:15:31
6.7811 ریال0:14:15
6.7794 ریال0:13:26
6.7796 ریال0:12:43
6.7786 ریال0:11:39
6.7809 ریال0:10:49
6.7782 ریال0:09:55
6.7777 ریال0:09:00
6.7771 ریال0:08:11
6.7789 ریال0:07:54
6.7792 ریال0:06:50
نظرات