شاخص یاب

دلار / یوان چین

  • نرخ فعلی:6.7791
  • بالاترین قیمت روز:6.7831
  • پایین ترین قیمت روز:6.7791
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:6.781
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۰:۴۶:۱۴
  • نرخ روز گذشته:6.7729
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.09%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0062

نمودار کندل استیک دلار / یوان چین در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / یوان چین در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
6.7791 ریال10:46:14
6.7802 ریال10:44:13
6.7805 ریال10:41:16
6.7807 ریال10:40:20
6.7805 ریال10:39:16
6.7804 ریال10:38:14
6.7805 ریال10:37:19
6.7806 ریال10:36:22
6.7802 ریال10:35:19
6.7807 ریال10:34:19
6.7805 ریال10:33:28
6.7806 ریال10:32:18
6.7805 ریال10:31:18
6.781 ریال10:30:29
6.7808 ریال10:28:13
6.7809 ریال10:27:16
6.7816 ریال10:26:12
6.7817 ریال10:25:14
6.7819 ریال10:24:18
6.7821 ریال10:21:20
6.7819 ریال10:19:12
6.7829 ریال10:18:16
6.783 ریال10:17:12
6.7829 ریال10:16:12
6.783 ریال10:15:16
6.7831 ریال10:13:14
6.7828 ریال10:12:18
6.7829 ریال10:11:12
6.7826 ریال10:10:19
6.7827 ریال10:09:17
6.7825 ریال10:08:12
6.7822 ریال10:06:18
6.7824 ریال10:05:16
6.7823 ریال10:04:17
6.7826 ریال9:59:11
6.7823 ریال9:58:11
6.7824 ریال9:57:17
6.7829 ریال9:56:11
6.7828 ریال9:54:16
6.7827 ریال9:52:12
6.7829 ریال9:51:16
6.7827 ریال9:50:13
6.7819 ریال9:49:12
6.7817 ریال9:48:19
6.7818 ریال9:46:13
6.782 ریال9:45:18
6.7821 ریال9:44:12
6.7814 ریال9:43:14
6.781 ریال9:42:19
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات