شاخص یاب

دلار / پزو شیلی

  • نرخ فعلی:666.3
  • بالاترین قیمت روز:666.6
  • پایین ترین قیمت روز:661.89
  • بیشترین مقدار نوسان روز:4.31
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.02%
  • نرخ بازگشایی بازار:666.6
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۱:۴۷:۱۳
  • نرخ روز گذشته:666.2
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.02%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.1

نمودار کندل استیک دلار / پزو شیلی در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / پزو شیلی در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
666.3 ریال11:47:13
666.2 ریال3:56:09
661.89 ریال3:32:11
666.2 ریال0:28:07
666.3 ریال0:16:08
666.6 ریال0:14:08
نظرات