شاخص یاب

دلار / فرانک سویس

  • نرخ فعلی:0.9937
  • بالاترین قیمت روز:0.9955
  • پایین ترین قیمت روز:0.9932
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.9951
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۵:۱۱:۰۷
  • نرخ روز گذشته:0.9953
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.16%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0016

نمودار کندل استیک دلار / فرانک سویس در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / فرانک سویس در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.9937 ریال15:11:07
0.9936 ریال15:10:13
0.9935 ریال15:08:08
0.9934 ریال15:06:10
0.9933 ریال15:05:09
0.9932 ریال15:03:10
0.9933 ریال15:00:19
0.9935 ریال14:58:08
0.9937 ریال14:57:11
0.9936 ریال14:56:09
0.994 ریال14:55:09
0.9944 ریال14:52:08
0.9945 ریال14:51:10
0.9946 ریال14:50:11
0.9947 ریال14:49:07
0.9946 ریال14:48:10
0.9947 ریال14:44:08
0.9946 ریال14:43:08
0.9947 ریال14:42:10
0.9948 ریال14:41:08
0.9949 ریال14:40:11
0.995 ریال14:39:11
0.9951 ریال14:38:08
0.9953 ریال14:37:08
0.9954 ریال14:35:10
0.9955 ریال14:32:08
0.9954 ریال14:28:09
0.9952 ریال14:23:08
0.9951 ریال14:22:08
0.9953 ریال14:21:11
0.9954 ریال14:20:10
0.9953 ریال14:19:08
0.9952 ریال14:18:11
0.9951 ریال14:17:09
0.9949 ریال14:16:08
0.9947 ریال14:12:11
0.9948 ریال14:11:08
0.9947 ریال14:10:13
0.9948 ریال14:09:11
0.995 ریال14:03:11
0.9949 ریال14:02:08
0.9948 ریال14:01:09
0.9946 ریال14:00:18
0.9945 ریال13:53:08
0.9946 ریال13:52:08
0.9947 ریال13:51:12
0.9946 ریال13:50:11
0.9947 ریال13:48:10
0.9945 ریال13:47:08
0.9944 ریال13:43:08
0.9943 ریال13:40:10
0.9945 ریال13:38:08
0.9941 ریال13:37:08
0.9942 ریال13:36:11
0.9948 ریال13:35:09
0.9949 ریال13:34:08
0.9948 ریال13:33:12
0.9949 ریال13:30:16
0.9947 ریال13:28:09
0.9949 ریال13:27:12
0.995 ریال13:23:09
0.9948 ریال13:20:11
0.9947 ریال13:19:09
0.9948 ریال13:18:11
0.9949 ریال13:17:09
0.995 ریال13:16:09
0.9949 ریال13:15:14
0.9948 ریال13:14:09
0.9949 ریال13:11:09
0.995 ریال13:06:11
0.9948 ریال13:04:09
0.9946 ریال12:59:08
0.9945 ریال12:57:11
0.9946 ریال12:56:09
0.9945 ریال12:54:12
0.9944 ریال12:51:12
0.9945 ریال12:50:11
0.9944 ریال12:49:08
0.9943 ریال12:48:12
0.9942 ریال12:47:09
0.9941 ریال12:46:08
0.994 ریال12:43:08
0.9938 ریال12:37:09
0.9937 ریال12:34:08
0.9938 ریال12:33:11
0.9939 ریال12:32:09
0.9941 ریال12:31:09
0.994 ریال12:26:08
0.9938 ریال12:25:10
0.9937 ریال12:22:08
0.9938 ریال12:20:12
0.994 ریال12:19:09
0.9939 ریال12:17:09
0.9937 ریال12:16:09
0.9936 ریال12:15:14
0.9937 ریال12:14:09
0.9938 ریال12:13:09
0.9939 ریال12:12:12
0.9943 ریال12:10:12
0.9942 ریال12:08:09
0.9943 ریال12:06:12
0.9944 ریال12:04:08
0.9943 ریال12:03:12
0.9944 ریال12:02:10
0.9945 ریال12:01:10
0.9944 ریال12:00:20
0.9943 ریال11:58:08
0.9944 ریال11:56:10
0.9945 ریال11:55:10
0.9944 ریال11:53:09
0.9943 ریال11:51:12
0.9944 ریال11:50:11
0.9946 ریال11:46:08
0.9947 ریال11:44:09
0.9946 ریال11:42:12
0.9948 ریال11:41:08
0.9949 ریال11:40:11
0.9948 ریال11:38:09
0.995 ریال11:36:12
0.9951 ریال11:35:10
0.995 ریال11:33:13
0.9953 ریال11:31:10
0.9951 ریال11:29:08
0.995 ریال11:24:12
0.9951 ریال11:22:08
0.9948 ریال11:21:12
0.9946 ریال11:20:12
0.9947 ریال11:19:09
0.9949 ریال11:17:08
0.9948 ریال11:16:08
0.9947 ریال11:14:09
0.9948 ریال11:13:09
0.9949 ریال11:12:12
0.995 ریال11:10:12
0.9949 ریال11:08:08
0.9947 ریال11:07:09
0.9948 ریال11:06:12
0.9949 ریال11:04:10
0.9948 ریال11:02:08
0.9949 ریال10:53:09
0.995 ریال10:52:09
0.9952 ریال10:51:11
0.9951 ریال10:50:12
0.9952 ریال10:49:09
0.9951 ریال10:48:11
0.995 ریال10:47:09
0.9949 ریال10:45:13
0.9948 ریال10:43:08
0.9947 ریال10:42:11
0.9944 ریال10:39:11
0.9945 ریال10:35:10
0.9943 ریال10:34:09
0.9942 ریال10:33:13
0.9941 ریال10:32:11
0.9939 ریال10:31:11
0.9938 ریال10:30:18
0.9936 ریال10:29:10
0.9935 ریال10:27:13
0.9951 ریال0:11:08
0.9952 ریال0:10:10
0.9951 ریال0:06:10
0.995 ریال0:04:09
0.9951 ریال0:03:11
نظرات