دلار / فرانک سویس

  • نرخ فعلی:0.9971
  • بالاترین قیمت روز:0.9976
  • پایین ترین قیمت روز:0.9971
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.9975
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۱:۱۴:۰۵
  • نرخ روز گذشته:0.9974
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.03%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0003

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.9971 ریال1:14:05
0.9973 ریال0:45:09
0.9974 ریال0:42:08
0.9975 ریال0:41:11
0.9974 ریال0:40:14
0.9975 ریال0:38:07
0.9974 ریال0:34:16
0.9973 ریال0:31:19
0.9976 ریال0:14:08
0.9975 ریال0:13:15
0.9974 ریال0:10:15
0.9976 ریال0:03:11
0.9975 ریال0:02:24
نظرات