شاخص یاب

دلار / فرانک سویس

  • نرخ فعلی:0.9992
  • بالاترین قیمت روز:0.9997
  • پایین ترین قیمت روز:0.9987
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.9992
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۱:۲۳:۱۱
  • نرخ روز گذشته:0.999
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.02%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0002

نمودار کندل استیک دلار / فرانک سویس در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / فرانک سویس در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.9992 ریال1:23:11
0.9991 ریال1:15:14
0.999 ریال1:13:58
0.9988 ریال1:12:13
0.9987 ریال1:09:16
0.9988 ریال1:06:25
0.9989 ریال1:04:28
0.999 ریال1:01:25
0.9991 ریال0:54:13
0.9992 ریال0:52:09
0.9993 ریال0:47:03
0.9994 ریال0:46:05
0.9995 ریال0:45:19
0.9996 ریال0:41:00
0.9997 ریال0:38:15
0.9996 ریال0:35:28
0.9994 ریال0:27:19
0.9993 ریال0:25:18
0.9992 ریال0:24:24
0.999 ریال0:23:09
0.9991 ریال0:22:10
0.9992 ریال0:19:59
0.9993 ریال0:15:18
0.9994 ریال0:14:05
0.9995 ریال0:09:39
0.9994 ریال0:08:46
0.9993 ریال0:07:58
0.9994 ریال0:07:42
0.9993 ریال0:06:45
0.9992 ریال0:05:41
نظرات