شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار / فرانک سویس

  • نرخ فعلی:0.9899
  • بالاترین قیمت روز:0.9929
  • پایین ترین قیمت روز:0.9895
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.9929
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۳:۵۹:۱۱
  • نرخ روز گذشته:0.9928
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.29%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0029

نمودار کندل استیک دلار / فرانک سویس در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / فرانک سویس در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.9899 ریال13:59:11
0.99 ریال13:55:14
0.99 ریال13:55:13
0.9898 ریال13:51:21
0.9897 ریال13:47:10
0.9895 ریال13:37:11
0.9897 ریال13:35:13
0.9897 ریال13:35:12
0.9898 ریال13:33:23
0.9897 ریال13:31:13
0.9895 ریال13:29:10
0.9896 ریال13:27:18
0.9897 ریال13:25:13
0.9897 ریال13:25:12
0.9899 ریال13:15:26
0.9899 ریال13:15:26
0.9901 ریال13:05:11
0.9901 ریال13:05:11
0.9902 ریال13:03:19
0.9903 ریال13:01:12
0.9901 ریال12:59:10
0.99 ریال12:57:18
0.9899 ریال12:53:10
0.99 ریال12:47:09
0.9903 ریال12:45:22
0.9903 ریال12:45:20
0.9904 ریال12:43:10
0.9906 ریال12:39:17
0.9907 ریال12:37:11
0.9908 ریال12:35:12
0.9908 ریال12:35:11
0.991 ریال12:33:22
0.9911 ریال12:27:18
0.9912 ریال12:25:11
0.9914 ریال12:19:11
0.9915 ریال12:13:10
0.9914 ریال12:11:11
0.9916 ریال12:09:19
0.9917 ریال12:07:11
0.9918 ریال11:59:10
0.9917 ریال11:57:18
0.9918 ریال11:53:09
0.9917 ریال11:51:19
0.9916 ریال11:49:10
0.9917 ریال11:45:20
0.9917 ریال11:45:20
0.9918 ریال11:43:10
0.9916 ریال11:39:17
0.9915 ریال11:37:09
0.9914 ریال11:35:11
0.9914 ریال11:35:10
0.9915 ریال11:29:08
0.9916 ریال11:23:04
0.9915 ریال11:21:13
0.9916 ریال11:19:05
0.9915 ریال11:15:19
0.9915 ریال11:15:19
0.9914 ریال11:13:05
0.9915 ریال11:11:05
0.9914 ریال11:03:12
0.9913 ریال11:01:06
0.9914 ریال10:51:13
0.9913 ریال10:49:06
0.9912 ریال10:47:06
0.9911 ریال10:45:16
0.9911 ریال10:45:16
0.9909 ریال10:37:06
0.991 ریال10:35:06
0.991 ریال10:35:06
0.9909 ریال10:33:18
0.991 ریال10:27:14
0.9928 ریال0:21:11
0.9927 ریال0:19:03
0.9928 ریال0:11:04
0.9929 ریال0:05:04
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات