کالایاب
شاخص یاب

دلار / فرانک سوییس

  • نرخ فعلی:0.9836
  • بالاترین قیمت روز:0.9848
  • پایین ترین قیمت روز:0.982
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.9824
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۷:۳۲:۲۰
  • نرخ روز گذشته:0.9822
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.14%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0014

نمودار کندل استیک دلار / فرانک سوییس در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / فرانک سوییس در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.9836 ریال17:32:20
0.9835 ریال17:24:25
0.9837 ریال17:20:21
0.9834 ریال17:15:25
0.9832 ریال17:04:17
0.9834 ریال17:00:41
0.9836 ریال16:52:18
0.9834 ریال16:44:19
0.9833 ریال16:40:24
0.9836 ریال16:32:22
0.9835 ریال16:28:19
0.9832 ریال16:20:26
0.9833 ریال16:15:25
0.983 ریال16:12:26
0.9833 ریال16:08:16
0.9831 ریال16:04:18
0.9832 ریال16:00:38
0.9833 ریال15:56:17
0.9835 ریال15:52:17
0.9833 ریال15:48:21
0.9836 ریال15:44:15
0.9837 ریال15:40:19
0.9836 ریال15:36:22
0.9834 ریال15:32:18
0.9833 ریال15:24:20
0.9832 ریال15:20:20
0.9833 ریال15:15:24
0.9834 ریال15:12:23
0.9832 ریال15:08:14
0.9835 ریال15:04:16
0.9839 ریال15:00:38
0.984 ریال14:56:16
0.9842 ریال14:52:14
0.9841 ریال14:48:21
0.9845 ریال14:44:14
0.9844 ریال14:39:21
0.9846 ریال14:36:22
0.9847 ریال14:32:15
0.9842 ریال14:31:16
0.9839 ریال10:48:10
0.9838 ریال10:40:08
0.984 ریال10:36:10
0.9839 ریال10:32:06
0.9844 ریال10:28:04
0.9843 ریال10:20:07
0.9842 ریال10:16:04
0.9844 ریال10:08:05
0.9845 ریال10:04:04
0.9843 ریال10:00:14
0.9844 ریال9:56:03
0.9846 ریال9:52:04
0.9843 ریال9:48:06
0.9845 ریال9:44:04
0.9844 ریال9:40:06
0.9842 ریال9:36:08
0.9843 ریال9:32:04
0.9844 ریال9:28:04
0.9843 ریال9:24:07
0.9844 ریال9:20:05
0.9848 ریال9:16:04
0.9847 ریال9:12:08
0.9843 ریال9:04:04
0.9845 ریال9:00:12
0.9847 ریال8:56:04
0.9845 ریال8:52:03
0.9847 ریال8:48:07
0.9846 ریال8:44:03
0.9844 ریال8:40:04
0.9843 ریال8:36:07
0.9845 ریال8:28:04
0.9843 ریال8:24:07
0.9845 ریال8:20:06
0.9843 ریال8:06:06
0.9839 ریال7:42:06
0.9838 ریال7:18:05
0.9835 ریال6:54:06
0.9838 ریال6:27:06
0.9837 ریال6:03:06
0.9836 ریال5:39:06
0.9833 ریال5:12:07
0.9828 ریال4:24:05
0.9827 ریال3:57:06
0.9826 ریال3:33:05
0.9827 ریال3:06:06
0.9823 ریال2:42:06
0.9821 ریال2:18:06
0.982 ریال1:54:06
0.9822 ریال1:03:05
0.9821 ریال0:39:06
0.9824 ریال0:15:07
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات