شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار / فرانک سوییس

  • نرخ فعلی:0.9908
  • بالاترین قیمت روز:0.9916
  • پایین ترین قیمت روز:0.9892
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.9911
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۳:۳۷:۱۶
  • نرخ روز گذشته:0.991
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.02%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0002

نمودار کندل استیک دلار / فرانک سوییس در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / فرانک سوییس در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.9908 ریال13:37:16
0.9909 ریال13:35:18
0.9909 ریال13:35:17
0.9908 ریال13:33:25
0.9906 ریال13:31:17
0.9908 ریال13:29:15
0.9907 ریال13:27:23
0.991 ریال13:25:18
0.991 ریال13:25:17
0.9907 ریال13:21:25
0.9906 ریال13:19:17
0.9908 ریال13:17:16
0.9905 ریال13:15:29
0.9905 ریال13:15:28
0.9907 ریال13:13:17
0.9906 ریال13:09:25
0.9905 ریال13:05:18
0.9905 ریال13:05:16
0.9904 ریال13:03:24
0.9906 ریال13:01:19
0.9905 ریال12:59:13
0.9903 ریال12:57:24
0.9902 ریال12:55:17
0.9902 ریال12:55:15
0.9904 ریال12:53:14
0.9906 ریال12:51:23
0.9904 ریال12:49:10
0.9905 ریال12:45:16
0.9905 ریال12:45:16
0.9904 ریال12:39:13
0.9902 ریال12:37:05
0.9904 ریال12:35:05
0.9904 ریال12:35:04
0.9903 ریال12:33:15
0.9904 ریال12:31:05
0.9905 ریال12:29:04
0.9906 ریال12:25:05
0.9906 ریال12:25:04
0.9905 ریال12:23:05
0.9908 ریال12:19:04
0.9906 ریال12:15:17
0.9906 ریال12:15:16
0.9904 ریال12:13:04
0.9901 ریال12:11:04
0.9905 ریال12:09:13
0.9904 ریال12:07:04
0.9905 ریال12:05:05
0.9905 ریال12:05:04
0.9906 ریال12:03:14
0.9908 ریال12:01:06
0.9905 ریال11:59:04
0.9907 ریال11:55:04
0.9906 ریال11:53:04
0.9907 ریال11:51:13
0.9906 ریال11:49:04
0.9903 ریال11:47:04
0.9905 ریال11:43:05
0.9907 ریال11:41:04
0.9909 ریال11:39:13
0.9908 ریال11:37:04
0.991 ریال11:35:05
0.991 ریال11:35:05
0.9912 ریال11:33:14
0.9913 ریال11:31:06
0.9915 ریال11:29:04
0.9911 ریال11:27:13
0.9913 ریال11:25:05
0.9913 ریال11:25:05
0.9915 ریال11:23:04
0.9914 ریال11:19:04
0.9913 ریال11:17:04
0.9914 ریال11:07:04
0.9915 ریال11:05:04
0.9915 ریال11:05:04
0.9913 ریال11:01:05
0.9915 ریال10:59:03
0.9914 ریال10:57:13
0.9915 ریال10:55:05
0.9915 ریال10:55:04
0.9914 ریال10:53:03
0.9915 ریال10:51:12
0.9916 ریال10:47:04
0.9915 ریال10:45:14
0.9915 ریال10:45:13
0.9914 ریال10:43:04
0.9916 ریال10:41:04
0.9915 ریال10:39:12
0.9912 ریال10:37:04
0.991 ریال10:35:05
0.991 ریال10:35:05
0.9912 ریال10:31:05
0.9914 ریال10:27:13
0.9912 ریال10:25:05
0.9912 ریال10:25:04
0.9914 ریال10:19:04
0.9913 ریال10:17:03
0.9912 ریال10:15:15
0.9912 ریال10:15:15
0.9913 ریال10:13:04
0.991 ریال10:11:04
0.9909 ریال10:09:13
0.9907 ریال10:05:05
0.9907 ریال10:05:04
0.9908 ریال10:01:04
0.9907 ریال9:57:12
0.9908 ریال9:53:03
0.9909 ریال9:51:11
0.9907 ریال9:47:03
0.9906 ریال9:45:14
0.9906 ریال9:45:13
0.9908 ریال9:41:03
0.9907 ریال9:39:13
0.9909 ریال9:35:05
0.9909 ریال9:35:04
0.991 ریال9:33:13
0.9911 ریال9:31:04
0.991 ریال9:27:12
0.9911 ریال9:25:05
0.9911 ریال9:25:04
0.991 ریال9:23:04
0.9909 ریال9:15:15
0.9909 ریال9:15:15
0.9911 ریال9:11:03
0.991 ریال9:09:13
0.9909 ریال8:59:03
0.991 ریال8:57:12
0.9911 ریال8:55:04
0.991 ریال8:51:13
0.9909 ریال8:49:04
0.9911 ریال8:47:04
0.991 ریال8:45:13
0.991 ریال8:45:13
0.9909 ریال8:43:04
0.991 ریال8:41:04
0.9911 ریال8:39:13
0.991 ریال8:37:04
0.9908 ریال8:35:04
0.9911 ریال8:29:04
0.9909 ریال8:25:05
0.9909 ریال8:25:04
0.991 ریال8:19:03
0.9908 ریال8:17:04
0.9909 ریال8:15:16
0.9909 ریال8:15:14
0.991 ریال8:13:04
0.9909 ریال8:11:04
0.9908 ریال8:05:05
0.9908 ریال8:05:04
0.9909 ریال7:57:12
0.991 ریال7:55:05
0.991 ریال7:55:04
0.9909 ریال7:51:12
0.9908 ریال7:49:04
0.9909 ریال7:47:03
0.991 ریال7:43:03
0.9911 ریال7:41:03
0.9912 ریال7:39:12
0.9911 ریال7:37:04
0.9909 ریال7:33:13
0.991 ریال7:31:04
0.9908 ریال7:27:12
0.9909 ریال7:25:04
0.9909 ریال7:25:04
0.991 ریال7:23:03
0.9908 ریال7:19:03
0.9909 ریال7:15:15
0.9909 ریال7:15:14
0.9907 ریال7:13:04
0.9909 ریال7:09:12
0.9908 ریال7:07:04
0.9906 ریال7:05:04
0.9906 ریال7:05:04
0.9907 ریال6:53:04
0.9908 ریال6:51:12
0.9907 ریال6:45:14
0.9907 ریال6:45:13
0.9906 ریال6:41:04
0.9908 ریال6:37:05
0.9907 ریال6:33:14
0.9908 ریال6:31:05
0.9906 ریال6:29:03
0.9905 ریال6:27:12
0.9906 ریال6:25:04
0.9906 ریال6:25:04
0.9905 ریال6:19:04
0.9906 ریال6:15:19
0.9906 ریال6:15:18
0.9905 ریال6:13:04
0.9906 ریال6:11:03
0.9908 ریال6:09:12
0.9909 ریال6:07:04
0.991 ریال6:03:15
0.9907 ریال6:01:05
0.9908 ریال5:59:04
0.9905 ریال5:55:05
0.9905 ریال5:55:04
0.9899 ریال5:53:04
0.9896 ریال5:51:13
0.9895 ریال5:43:03
0.9894 ریال5:41:04
0.9895 ریال5:35:04
0.9895 ریال5:35:04
0.9896 ریال5:31:05
0.9893 ریال5:29:03
0.9892 ریال5:27:13
0.9894 ریال5:21:12
0.9897 ریال5:17:03
0.9898 ریال5:15:16
0.9898 ریال5:15:14
0.9899 ریال5:13:03
0.99 ریال5:11:03
0.9898 ریال5:03:11
0.9901 ریال5:01:05
0.9898 ریال4:59:03
0.9899 ریال4:57:12
0.9898 ریال4:55:04
0.9898 ریال4:55:04
0.9901 ریال4:53:03
0.99 ریال4:51:12
0.9898 ریال4:49:03
0.9901 ریال4:47:04
0.99 ریال4:45:13
0.99 ریال4:45:12
0.9899 ریال4:43:04
0.99 ریال4:39:11
0.9901 ریال4:37:03
0.99 ریال4:35:03
0.9901 ریال4:31:03
0.9902 ریال4:29:04
0.9901 ریال4:27:11
0.9902 ریال4:21:12
0.9903 ریال4:19:04
0.9904 ریال4:17:04
0.9903 ریال4:15:15
0.9903 ریال4:15:14
0.9904 ریال4:07:03
0.9905 ریال4:05:05
0.9905 ریال4:05:04
0.9904 ریال4:03:12
0.9906 ریال3:59:03
0.9907 ریال3:57:12
0.9906 ریال3:53:03
0.9909 ریال3:51:12
0.9906 ریال3:49:04
0.9907 ریال3:47:03
0.9906 ریال3:45:14
0.9906 ریال3:45:13
0.9905 ریال3:43:04
0.9907 ریال3:41:04
0.9905 ریال3:39:11
0.9907 ریال3:35:04
0.9906 ریال3:33:11
0.9905 ریال3:29:03
0.9904 ریال3:27:12
0.9906 ریال3:25:05
0.9906 ریال3:25:04
0.9905 ریال3:23:03
0.9906 ریال3:19:04
0.9908 ریال3:17:03
0.9906 ریال3:13:04
0.9908 ریال3:11:03
0.9906 ریال3:09:11
0.9905 ریال3:07:04
0.9906 ریال3:01:04
0.9904 ریال2:59:03
0.9905 ریال2:57:11
0.9906 ریال2:55:04
0.9906 ریال2:55:04
0.9904 ریال2:53:04
0.9907 ریال2:49:03
0.9906 ریال2:47:03
0.9907 ریال2:45:14
0.9907 ریال2:45:13
0.9906 ریال2:39:11
0.9905 ریال2:37:04
0.9907 ریال2:35:05
0.9907 ریال2:35:04
0.9909 ریال2:31:04
0.9906 ریال2:29:04
0.9908 ریال2:27:12
0.9906 ریال2:23:03
0.9908 ریال2:21:12
0.9907 ریال2:19:03
0.9908 ریال2:15:15
0.9908 ریال2:15:14
0.9907 ریال2:13:03
0.9908 ریال2:09:11
0.9907 ریال2:07:03
0.991 ریال2:05:04
0.9908 ریال2:03:11
0.9911 ریال2:01:04
0.991 ریال1:57:12
0.9911 ریال1:53:03
0.991 ریال1:51:11
0.9908 ریال1:47:03
0.991 ریال1:45:13
0.991 ریال1:45:12
0.9912 ریال1:43:04
0.9915 ریال1:39:12
0.991 ریال1:37:03
0.9909 ریال1:35:04
0.9909 ریال1:35:04
0.9911 ریال1:33:12
0.9912 ریال1:23:03
0.9913 ریال1:19:04
0.9912 ریال1:17:04
0.9913 ریال1:15:15
0.9913 ریال1:15:14
0.9914 ریال1:13:03
0.9912 ریال1:11:03
0.9914 ریال1:09:12
0.9913 ریال1:03:12
0.9914 ریال0:57:11
0.9915 ریال0:55:05
0.9915 ریال0:55:04
0.9913 ریال0:51:11
0.9915 ریال0:49:03
0.9914 ریال0:47:03
0.9913 ریال0:45:12
0.9913 ریال0:45:12
0.991 ریال0:43:04
0.9911 ریال0:41:03
0.991 ریال0:37:04
0.9908 ریال0:35:03
0.9909 ریال0:33:13
0.9908 ریال0:31:04
0.9911 ریال0:29:03
0.9912 ریال0:27:12
0.9911 ریال0:23:03
0.9913 ریال0:21:11
0.9911 ریال0:17:04
0.991 ریال0:15:14
0.991 ریال0:15:13
0.9911 ریال0:13:03
0.991 ریال0:09:11
0.9909 ریال0:05:04
0.9911 ریال0:04:04
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات