دلار / فرانک سوییس

  • نرخ فعلی:0.9749
  • بالاترین قیمت روز:0.9756
  • پایین ترین قیمت روز:0.9749
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.9751
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۱:۳۷:۵۵
  • نرخ روز گذشته:0.975
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.01%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0001

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.9749 ریال1:37:55
0.975 ریال1:13:53
0.9749 ریال1:01:43
0.9751 ریال0:44:21
0.9756 ریال0:31:51
0.9753 ریال0:26:22
0.9751 ریال0:13:59
نظرات