شاخص یاب

دلار / فرانک سوییس

  • نرخ فعلی:1.0074
  • بالاترین قیمت روز:1.0082
  • پایین ترین قیمت روز:1.0053
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:1.0061
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۴:۱۸:۱۱
  • نرخ روز گذشته:1.0059
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.15%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0015

نمودار کندل استیک دلار / فرانک سوییس در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / فرانک سوییس در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.0074 ریال4:18:11
1.0075 ریال4:14:08
1.0076 ریال4:13:08
1.0075 ریال4:06:11
1.0071 ریال4:05:10
1.0069 ریال4:03:12
1.0068 ریال4:01:08
1.0069 ریال4:00:20
1.0068 ریال3:59:09
1.0069 ریال3:58:10
1.007 ریال3:57:11
1.0069 ریال3:56:09
1.007 ریال3:55:09
1.0071 ریال3:54:11
1.007 ریال3:53:08
1.0071 ریال3:50:10
1.007 ریال3:47:08
1.0071 ریال3:46:08
1.007 ریال3:45:11
1.0071 ریال3:44:08
1.0073 ریال3:40:10
1.0072 ریال3:39:11
1.0071 ریال3:38:08
1.0069 ریال3:36:11
1.007 ریال3:33:11
1.0072 ریال3:32:08
1.0071 ریال3:28:08
1.007 ریال3:26:08
1.0071 ریال3:25:09
1.0072 ریال3:24:11
1.0071 ریال3:23:08
1.007 ریال3:12:10
1.0071 ریال3:11:08
1.0072 ریال3:03:12
1.0071 ریال3:02:09
1.007 ریال3:00:19
1.0071 ریال2:54:11
1.0072 ریال2:53:08
1.007 ریال2:52:08
1.0071 ریال2:44:07
1.007 ریال2:43:08
1.0071 ریال2:35:09
1.007 ریال2:34:08
1.0068 ریال2:33:12
1.0066 ریال2:32:08
1.0069 ریال2:31:08
1.0077 ریال2:30:14
1.0073 ریال2:29:07
1.0074 ریال2:28:08
1.0075 ریال2:27:11
1.0074 ریال2:20:10
1.0077 ریال2:17:08
1.0072 ریال2:16:08
1.007 ریال2:15:12
1.0072 ریال2:14:08
1.0077 ریال2:13:08
1.0074 ریال2:11:08
1.0078 ریال2:09:10
1.008 ریال2:08:08
1.0079 ریال2:06:12
1.0082 ریال2:02:09
1.0067 ریال1:57:11
1.007 ریال1:56:08
1.0075 ریال1:54:11
1.0082 ریال1:52:08
1.0053 ریال1:51:11
1.0068 ریال1:49:08
1.0069 ریال1:39:11
1.0071 ریال1:38:08
1.007 ریال1:37:08
1.0067 ریال1:36:10
1.0075 ریال1:35:09
1.0074 ریال1:34:07
1.007 ریال1:32:08
1.0069 ریال1:30:13
1.007 ریال1:24:11
1.0072 ریال1:22:07
1.0071 ریال1:21:11
1.007 ریال1:19:07
1.0068 ریال1:18:10
1.007 ریال1:16:08
1.0069 ریال1:15:12
1.007 ریال1:13:07
1.0068 ریال1:11:07
1.0067 ریال1:10:09
1.0066 ریال1:05:08
1.0065 ریال0:52:07
1.0064 ریال0:45:11
1.0067 ریال0:32:08
1.0068 ریال0:30:13
1.0067 ریال0:17:07
1.0066 ریال0:16:08
1.0065 ریال0:15:12
1.0063 ریال0:14:07
1.0064 ریال0:13:08
1.0066 ریال0:12:11
1.0065 ریال0:10:10
1.0064 ریال0:09:10
1.0063 ریال0:07:07
1.0062 ریال0:05:09
1.0061 ریال0:03:11
نظرات