کالایاب
شاخص یاب

دلار / دلار کانادا

  • نرخ فعلی:1.316
  • بالاترین قیمت روز:1.3165
  • پایین ترین قیمت روز:1.3111
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:1.3111
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۸:۰۳:۱۸
  • نرخ روز گذشته:1.3113
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.36%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0047

نمودار کندل استیک دلار / دلار کانادا در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / دلار کانادا در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.316 ریال18:03:18
1.3157 ریال18:00:41
1.3156 ریال17:56:19
1.3157 ریال17:52:17
1.3153 ریال17:48:23
1.3155 ریال17:44:18
1.3153 ریال17:39:23
1.3149 ریال17:36:21
1.315 ریال17:28:17
1.3158 ریال17:24:25
1.3156 ریال17:20:21
1.3157 ریال17:15:25
1.3151 ریال17:08:18
1.3155 ریال17:04:17
1.3157 ریال17:00:42
1.3165 ریال16:56:17
1.3157 ریال16:52:18
1.3147 ریال16:48:16
1.3148 ریال16:44:19
1.3147 ریال16:40:24
1.3145 ریال16:36:29
1.3143 ریال16:32:22
1.3144 ریال16:28:19
1.3142 ریال16:20:26
1.3138 ریال16:12:27
1.314 ریال16:08:16
1.3138 ریال16:04:18
1.3136 ریال16:00:39
1.3135 ریال15:56:17
1.3139 ریال15:48:21
1.314 ریال15:44:15
1.3138 ریال15:40:19
1.3139 ریال15:36:23
1.3137 ریال15:32:18
1.314 ریال15:28:13
1.3137 ریال15:20:20
1.3135 ریال15:15:24
1.3137 ریال15:12:23
1.3136 ریال15:08:14
1.3139 ریال15:00:39
1.3141 ریال14:56:16
1.314 ریال14:44:14
1.3142 ریال14:39:21
1.314 ریال14:36:24
1.3139 ریال14:32:15
1.3136 ریال14:31:16
1.3137 ریال10:48:10
1.3136 ریال10:44:04
1.3139 ریال10:36:10
1.3141 ریال10:28:04
1.3142 ریال10:24:08
1.3143 ریال10:20:07
1.3141 ریال10:16:04
1.314 ریال10:12:09
1.3139 ریال10:08:05
1.314 ریال10:04:04
1.3139 ریال10:00:15
1.3138 ریال9:52:04
1.3139 ریال9:48:06
1.314 ریال9:44:04
1.3137 ریال9:40:07
1.3135 ریال9:36:08
1.3137 ریال9:32:04
1.314 ریال9:28:04
1.3139 ریال9:24:08
1.3138 ریال9:20:06
1.3141 ریال9:16:04
1.3142 ریال9:12:08
1.3136 ریال9:04:04
1.3135 ریال9:00:13
1.3134 ریال8:56:04
1.3133 ریال8:52:03
1.3134 ریال8:48:07
1.3131 ریال8:44:03
1.3133 ریال8:40:04
1.3132 ریال8:36:07
1.3131 ریال8:32:03
1.313 ریال8:28:04
1.3131 ریال8:20:06
1.3128 ریال7:42:06
1.3126 ریال7:18:06
1.3123 ریال6:54:06
1.3127 ریال5:39:06
1.3125 ریال5:12:07
1.313 ریال4:48:06
1.3126 ریال4:24:06
1.3123 ریال3:57:07
1.3126 ریال3:06:06
1.3122 ریال2:42:06
1.3124 ریال2:18:06
1.3121 ریال1:30:09
1.3116 ریال1:03:06
1.3111 ریال0:39:06
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات