کالایاب
شاخص یاب

دلار / دلار کانادا

  • نرخ فعلی:1.3413
  • بالاترین قیمت روز:1.3442
  • پایین ترین قیمت روز:1.3413
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:1.3417
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۲:۰۸:۰۹
  • نرخ روز گذشته:1.3413
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک دلار / دلار کانادا در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / دلار کانادا در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.3413 ریال2:08:09
1.342 ریال2:07:10
1.3422 ریال1:36:13
1.3425 ریال1:35:12
1.3429 ریال1:34:11
1.3427 ریال1:33:13
1.3442 ریال1:32:12
1.3432 ریال1:31:12
1.3431 ریال1:30:17
1.3432 ریال1:29:11
1.3426 ریال1:28:10
1.3425 ریال1:27:12
1.3432 ریال1:25:12
1.3431 ریال1:24:12
1.3426 ریال1:23:10
1.343 ریال1:22:11
1.3427 ریال1:21:12
1.3426 ریال1:20:13
1.3434 ریال1:19:11
1.3435 ریال1:18:31
1.3427 ریال1:17:42
1.3429 ریال1:16:33
1.3428 ریال1:13:10
1.3431 ریال1:12:11
1.343 ریال1:11:10
1.3431 ریال1:09:12
1.3426 ریال1:07:10
1.3425 ریال1:06:11
1.3423 ریال1:04:11
1.3421 ریال1:03:12
1.3424 ریال1:02:11
1.3428 ریال1:01:16
1.3419 ریال1:00:21
1.3421 ریال0:59:10
1.3422 ریال0:58:11
1.3419 ریال0:57:12
1.3427 ریال0:56:10
1.342 ریال0:55:12
1.3425 ریال0:54:11
1.3422 ریال0:53:10
1.3421 ریال0:52:10
1.3425 ریال0:51:11
1.3424 ریال0:49:10
1.3429 ریال0:48:12
1.3428 ریال0:47:10
1.3429 ریال0:46:11
1.3433 ریال0:45:13
1.3431 ریال0:44:10
1.3429 ریال0:43:10
1.3427 ریال0:42:12
1.343 ریال0:41:10
1.3427 ریال0:40:12
1.3433 ریال0:39:12
1.3426 ریال0:38:09
1.3433 ریال0:37:10
1.3429 ریال0:36:10
1.3431 ریال0:34:11
1.343 ریال0:33:12
1.3431 ریال0:32:10
1.3428 ریال0:31:11
1.3426 ریال0:30:15
1.3422 ریال0:29:09
1.3423 ریال0:27:10
1.3421 ریال0:26:09
1.342 ریال0:25:11
1.3424 ریال0:24:12
1.3419 ریال0:22:09
1.3421 ریال0:21:10
1.3418 ریال0:20:11
1.3419 ریال0:18:10
1.342 ریال0:17:10
1.3418 ریال0:16:09
1.342 ریال0:14:10
1.3419 ریال0:13:09
1.3416 ریال0:11:09
1.3414 ریال0:10:12
1.3413 ریال0:09:10
1.3415 ریال0:08:09
1.3416 ریال0:06:12
1.3417 ریال0:05:24
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات