دلار / دلار کانادا

  • نرخ فعلی:1.2665
  • بالاترین قیمت روز:1.2725
  • پایین ترین قیمت روز:1.2648
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:1.2716
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۷:۴۳
  • نرخ روز گذشته:1.2714
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.39%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0049

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.2665 ریال17:43:41
1.2672 ریال17:31:58
1.2657 ریال17:25:46
1.2648 ریال17:07:59
1.2696 ریال16:43:48
1.269 ریال16:31:42
1.2685 ریال16:13:54
1.2691 ریال16:07:53
1.2692 ریال16:01:59
1.269 ریال15:50:36
1.2694 ریال15:31:54
1.27 ریال15:19:40
1.2711 ریال14:56:06
1.2713 ریال14:49:37
1.271 ریال14:19:52
1.2715 ریال14:08:00
1.2712 ریال14:02:12
1.2711 ریال13:14:03
1.2713 ریال12:19:53
1.271 ریال11:56:00
1.2712 ریال11:43:51
1.2715 ریال11:37:49
1.2723 ریال11:02:05
1.2722 ریال10:50:31
1.2718 ریال10:44:22
1.2716 ریال10:20:11
1.2717 ریال10:08:12
1.2721 ریال9:13:58
1.2723 ریال8:55:40
1.2725 ریال8:25:37
1.272 ریال8:14:17
1.2718 ریال7:49:53
1.2719 ریال7:44:02
1.2716 ریال7:13:35
1.2717 ریال7:07:41
1.2714 ریال6:25:43
1.2713 ریال6:13:37
1.2712 ریال5:55:43
1.2711 ریال5:49:44
1.2712 ریال5:43:41
1.2711 ریال5:37:46
1.2716 ریال5:13:59
1.2713 ریال4:55:41
1.2714 ریال4:37:41
1.2716 ریال4:19:36
1.2717 ریال4:14:22
1.2718 ریال4:07:43
1.2716 ریال3:55:40
1.2715 ریال3:32:38
1.2709 ریال3:20:28
1.2708 ریال3:02:53
1.2705 ریال2:31:35
1.2704 ریال2:19:27
1.2705 ریال2:14:11
1.2703 ریال2:08:13
1.2704 ریال1:37:41
1.2707 ریال1:31:37
1.2705 ریال1:25:40
1.2707 ریال1:19:29
1.2711 ریال1:13:38
1.2716 ریال1:01:45
1.2717 ریال0:50:11
1.2716 ریال0:43:37
نظرات