دلار آمریکا / دلار کانادا

  • نرخ فعلی:1.2713
  • بالاترین قیمت روز:1.2721
  • پایین ترین قیمت روز:1.2709
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:1.272
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱:۲۹
  • نرخ روز گذشته:1.2721
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.06%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0008

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.2713 ریال1:29:25
1.2721 ریال1:26:30
1.272 ریال1:24:00
1.2715 ریال1:14:29
1.2713 ریال1:11:27
1.2712 ریال1:08:25
1.2709 ریال1:02:47
1.271 ریال0:54:05
1.2712 ریال0:50:34
1.2714 ریال0:47:31
1.2709 ریال0:44:28
1.2717 ریال0:41:32
1.2712 ریال0:38:40
1.2709 ریال0:35:35
1.2713 ریال0:33:01
1.2712 ریال0:26:41
1.2711 ریال0:24:12
1.2717 ریال0:21:00
1.2716 ریال0:17:34
1.2719 ریال0:11:32
1.2716 ریال0:09:09
1.272 ریال0:05:49
نظرات