شاخص یاب

دلار / دلار بلیز

  • نرخ فعلی:2.0601
  • بالاترین قیمت روز:2.0601
  • پایین ترین قیمت روز:2.051
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:2.051
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۵:۳۴:۱۵
  • نرخ روز گذشته:2.0601
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک دلار / دلار بلیز در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / دلار بلیز در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
2.0601 ریال15:34:15
2.051 ریال4:32:10
نظرات