دلار / روبل بلاروس

  • نرخ فعلی:1.9931
  • بالاترین قیمت روز:1.9931
  • پایین ترین قیمت روز:1.9887
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:1.9887
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۴:۳۳:۲۱
  • نرخ روز گذشته:1.9905
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.13%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0026

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.9931 ریال4:33:21
1.9887 ریال1:32:21
نظرات