کالایاب
شاخص یاب

دلار / روبل بلاروس

  • نرخ فعلی:2.0354
  • بالاترین قیمت روز:2.0405
  • پایین ترین قیمت روز:2.0333
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:2.0383
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۲:۴۱:۴۵
  • نرخ روز گذشته:2.0389
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.17%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0035

نمودار کندل استیک دلار / روبل بلاروس در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / روبل بلاروس در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
2.0354 ریال12:41:45
2.0333 ریال12:36:56
2.0352 ریال12:33:40
2.0338 ریال12:29:33
2.0334 ریال12:24:39
2.0357 ریال12:17:33
2.034 ریال12:13:36
2.0352 ریال12:09:46
2.0355 ریال12:01:43
2.0366 ریال11:57:42
2.0367 ریال11:53:25
2.0376 ریال11:45:35
2.0371 ریال11:41:16
2.0352 ریال11:37:20
2.0398 ریال11:29:19
2.0385 ریال11:25:21
2.0357 ریال11:21:21
2.0392 ریال11:17:12
2.039 ریال11:13:18
2.0382 ریال11:09:17
2.0381 ریال11:05:17
2.038 ریال11:01:16
2.0389 ریال10:53:10
2.0387 ریال10:50:11
2.0392 ریال10:45:14
2.0386 ریال10:41:07
2.0381 ریال10:37:11
2.0393 ریال10:33:12
2.0395 ریال10:29:09
2.0394 ریال10:25:11
2.0399 ریال10:21:10
2.0363 ریال10:17:07
2.0389 ریال10:09:07
2.039 ریال10:05:08
2.0391 ریال10:01:09
2.0389 ریال9:49:05
2.0394 ریال9:45:08
2.0389 ریال9:41:06
2.0388 ریال9:37:05
2.0383 ریال9:33:07
2.039 ریال9:29:05
2.0396 ریال9:25:07
2.0391 ریال9:21:07
2.039 ریال9:17:05
2.0392 ریال9:09:05
2.039 ریال9:05:06
2.0393 ریال9:01:05
2.0392 ریال8:57:05
2.0391 ریال8:53:05
2.0392 ریال8:49:05
2.0396 ریال8:45:07
2.0393 ریال8:41:04
2.0391 ریال8:33:05
2.039 ریال8:29:04
2.0397 ریال8:25:06
2.0398 ریال8:21:06
2.0405 ریال8:17:04
2.0391 ریال8:13:04
2.0395 ریال8:09:05
2.0391 ریال8:05:05
2.0392 ریال8:01:05
2.0389 ریال7:57:05
2.0396 ریال7:53:04
2.0392 ریال7:49:04
2.0398 ریال7:45:06
2.0391 ریال7:37:04
2.0389 ریال7:33:05
2.0398 ریال7:29:03
2.0393 ریال7:25:04
2.0391 ریال7:17:04
2.0395 ریال7:13:04
2.0397 ریال7:05:04
2.0391 ریال7:01:05
2.0387 ریال6:57:05
2.0391 ریال6:49:03
2.039 ریال6:45:05
2.0391 ریال6:41:04
2.039 ریال6:37:03
2.0387 ریال6:33:05
2.039 ریال6:29:04
2.0397 ریال6:25:05
2.0395 ریال6:21:05
2.0392 ریال6:17:04
2.0393 ریال6:09:05
2.0392 ریال6:05:05
2.0387 ریال6:01:05
2.0392 ریال5:49:03
2.0393 ریال5:45:06
2.0384 ریال5:41:04
2.0386 ریال5:37:04
2.0393 ریال5:33:05
2.0389 ریال5:29:04
2.0394 ریال5:25:05
2.0392 ریال5:21:05
2.0386 ریال5:17:04
2.039 ریال5:13:04
2.0395 ریال5:05:04
2.0396 ریال5:01:04
2.039 ریال4:57:05
2.0389 ریال4:53:04
2.0394 ریال4:49:03
2.0395 ریال4:45:06
2.0392 ریال4:41:04
2.0395 ریال4:37:04
2.0392 ریال4:33:04
2.039 ریال4:29:03
2.0388 ریال4:21:05
2.0389 ریال4:17:04
2.0386 ریال4:13:04
2.0389 ریال4:09:04
2.0394 ریال4:05:05
2.0393 ریال4:01:03
2.0387 ریال3:57:05
2.0391 ریال3:53:04
2.0392 ریال3:49:03
2.0389 ریال3:45:05
2.0391 ریال3:41:03
2.0388 ریال3:37:03
2.0389 ریال3:33:04
2.0385 ریال3:29:03
2.0388 ریال3:25:05
2.0389 ریال3:17:04
2.0388 ریال3:13:04
2.0394 ریال3:09:05
2.0387 ریال3:05:05
2.0389 ریال2:57:04
2.0388 ریال2:53:04
2.0389 ریال2:49:04
2.0401 ریال2:41:04
2.0395 ریال2:37:04
2.0393 ریال2:33:05
2.0399 ریال2:29:04
2.0401 ریال2:21:04
2.0395 ریال2:13:04
2.04 ریال2:09:05
2.0396 ریال2:05:04
2.0401 ریال2:01:05
2.0396 ریال1:57:04
2.0393 ریال1:53:03
2.0397 ریال1:49:03
2.0396 ریال1:45:05
2.0401 ریال1:41:04
2.039 ریال1:37:04
2.0403 ریال1:33:05
2.0389 ریال1:29:03
2.0392 ریال1:26:03
2.04 ریال1:21:04
2.0392 ریال1:17:03
2.0394 ریال1:09:05
2.0395 ریال1:06:06
2.0392 ریال1:01:04
2.0386 ریال0:53:03
2.039 ریال0:49:04
2.0391 ریال0:46:03
2.0389 ریال0:45:06
2.0385 ریال0:41:04
2.039 ریال0:33:05
2.0389 ریال0:29:04
2.0384 ریال0:26:03
2.039 ریال0:21:06
2.0388 ریال0:17:04
2.0392 ریال0:13:04
2.0385 ریال0:09:05
2.0384 ریال0:06:06
2.0383 ریال0:03:05
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات