USD/BYN Ask

  • نرخ فعلی:1.9598
  • بالاترین قیمت روز:1.9598
  • پایین ترین قیمت روز:1.9576
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:1.958
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۴:۴۷
  • نرخ روز گذشته:1.9613
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.08%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0015

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.9598 ریال14:47:25
1.9576 ریال3:38:20
1.958 ریال1:10:42
نظرات