دلار / پوله بوتسوانا

  • نرخ فعلی:9.8634
  • بالاترین قیمت روز:9.8634
  • پایین ترین قیمت روز:9.8417
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.02
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:9.8417
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۴:۳۴:۲۵
  • نرخ روز گذشته:9.8737
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.1%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0103

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
9.8634 ریال4:34:25
9.8634 ریال4:33:21
9.8417 ریال1:32:21
نظرات