شاخص یاب

دلار / پوله بوتسوانا

  • نرخ فعلی:10.61
  • بالاترین قیمت روز:10.78
  • پایین ترین قیمت روز:10.61
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.17
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:10.702
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۰:۳۶:۲۷
  • نرخ روز گذشته:10.867
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:2.42%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.257

نمودار کندل استیک دلار / پوله بوتسوانا در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / پوله بوتسوانا در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
10.61 ریال20:36:27
10.688 ریال20:35:22
10.61 ریال19:13:23
10.688 ریال19:12:27
10.61 ریال18:04:22
10.688 ریال18:03:27
10.61 ریال17:42:27
10.688 ریال17:41:22
10.61 ریال15:55:23
10.688 ریال15:54:27
10.61 ریال15:38:21
10.78 ریال12:47:26
10.702 ریال4:32:14
نظرات