کالایاب
شاخص یاب

دلار / پوله بوتسوانا

  • نرخ فعلی:10.582
  • بالاترین قیمت روز:10.5932
  • پایین ترین قیمت روز:10.5485
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.03
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.32%
  • نرخ بازگشایی بازار:10.5597
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۷:۱۲:۲۱
  • نرخ روز گذشته:10.5708
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.11%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0112

نمودار کندل استیک دلار / پوله بوتسوانا در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / پوله بوتسوانا در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
10.582 ریال17:12:21
10.5597 ریال16:48:20
10.582 ریال16:00:30
10.5708 ریال15:24:19
10.582 ریال15:19:13
10.5932 ریال15:15:19
10.5708 ریال15:04:15
10.5932 ریال14:59:15
10.5708 ریال14:51:18
10.5597 ریال14:20:20
10.5708 ریال14:15:23
10.5597 ریال13:52:20
10.5485 ریال13:47:17
10.5597 ریال13:43:14
10.5485 ریال13:21:24
10.5597 ریال13:17:16
10.582 ریال13:13:25
10.5597 ریال13:09:25
10.5485 ریال12:45:29
10.582 ریال12:41:16
10.5485 ریال12:29:16
10.582 ریال12:26:18
10.5485 ریال10:49:07
10.5597 ریال10:45:11
10.5485 ریال10:41:06
10.5597 ریال1:33:05
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات