دلار / دلار باهاماس

  • نرخ فعلی:0.9908
  • بالاترین قیمت روز:0.9908
  • پایین ترین قیمت روز:0.9908
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.9908
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۴:۳۴:۰۹
  • نرخ روز گذشته:0.994
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.32%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0032

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.9908 ریال4:34:09
نظرات