شاخص یاب

دلار / دلار باهاماس

  • نرخ فعلی:0.9937
  • بالاترین قیمت روز:0.9941
  • پایین ترین قیمت روز:0.9894
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.9937
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۵:۳۴:۱۵
  • نرخ روز گذشته:0.9938
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.01%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0001

نمودار کندل استیک دلار / دلار باهاماس در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / دلار باهاماس در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.9937 ریال15:34:15
0.9938 ریال15:33:18
0.9941 ریال10:57:16
0.9894 ریال4:32:10
0.9938 ریال4:17:09
0.9937 ریال4:16:10
0.9938 ریال3:59:09
0.9937 ریال3:58:09
0.9938 ریال3:12:11
0.9937 ریال3:11:09
0.9938 ریال2:13:08
0.9937 ریال2:12:11
0.9938 ریال1:43:08
0.9937 ریال1:42:11
0.9938 ریال1:40:09
0.9937 ریال1:39:11
0.9938 ریال0:52:08
0.9937 ریال0:51:10
0.9938 ریال0:41:07
0.9937 ریال0:40:09
0.9938 ریال0:35:09
0.9937 ریال0:34:07
0.9938 ریال0:32:08
0.9937 ریال0:31:08
نظرات