USD/BSD Ask

  • نرخ فعلی:1.0058
  • بالاترین قیمت روز:1.0058
  • پایین ترین قیمت روز:1.0039
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:1.004
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۴:۴۷
  • نرخ روز گذشته:1.0058
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.0058 ریال14:47:25
1.0039 ریال3:38:20
1.004 ریال1:10:42
نظرات