شاخص یاب

دلار / رئال برزیل

  • نرخ فعلی:3.7424
  • بالاترین قیمت روز:3.7425
  • پایین ترین قیمت روز:3.7386
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:3.742
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۱:۳۱:۰۸
  • نرخ روز گذشته:3.7424
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک دلار / رئال برزیل در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / رئال برزیل در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
3.7424 ریال1:31:08
3.7413 ریال1:29:08
3.7419 ریال1:17:08
3.7421 ریال1:13:08
3.7419 ریال1:09:10
3.7423 ریال1:02:08
3.7424 ریال0:58:08
3.7425 ریال0:55:09
3.7386 ریال0:54:11
3.7423 ریال0:48:10
3.7424 ریال0:47:08
3.7422 ریال0:28:07
3.7423 ریال0:23:07
3.742 ریال0:22:07
نظرات