کالایاب
شاخص یاب

دلار / رئال برزیل

  • نرخ فعلی:3.7634
  • بالاترین قیمت روز:3.7655
  • پایین ترین قیمت روز:3.7592
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:3.7604
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۳:۰۵:۰۴
  • نرخ روز گذشته:3.7618
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.04%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0016

نمودار کندل استیک دلار / رئال برزیل در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / رئال برزیل در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
3.7634 ریال3:05:04
3.7641 ریال1:33:05
3.7654 ریال1:29:03
3.7655 ریال1:25:05
3.763 ریال1:21:05
3.764 ریال1:17:04
3.762 ریال1:13:04
3.7619 ریال1:09:04
3.7615 ریال1:01:05
3.761 ریال0:57:05
3.7605 ریال0:53:04
3.7615 ریال0:49:04
3.7607 ریال0:45:06
3.7617 ریال0:41:04
3.7609 ریال0:37:04
3.7604 ریال0:33:04
3.7602 ریال0:29:03
3.7607 ریال0:25:05
3.7599 ریال0:21:04
3.7609 ریال0:17:04
3.7597 ریال0:13:04
3.7607 ریال0:09:05
3.7592 ریال0:05:05
3.7604 ریال0:03:06
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات