شاخص یاب

دلار / بولیویانو بولیوی

  • نرخ فعلی:6.7396
  • بالاترین قیمت روز:6.7396
  • پایین ترین قیمت روز:6.7395
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:6.7396
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۳:۲۷:۱۸
  • نرخ روز گذشته:6.7475
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.12%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0079

نمودار کندل استیک دلار / بولیویانو بولیوی در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / بولیویانو بولیوی در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
6.7396 ریال13:27:18
6.7395 ریال13:26:14
6.7396 ریال12:58:13
6.7395 ریال12:57:18
6.7396 ریال12:51:17
6.7395 ریال12:50:16
6.7396 ریال12:03:20
6.7395 ریال12:02:15
6.7396 ریال11:51:17
6.7395 ریال11:50:17
6.7396 ریال3:32:11
نظرات