دلار / بولیویانو بولیوی

  • نرخ فعلی:6.7498
  • بالاترین قیمت روز:6.7498
  • پایین ترین قیمت روز:6.735
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:6.735
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۴:۳۴:۲۵
  • نرخ روز گذشته:6.7407
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.14%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0091

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
6.7498 ریال4:34:25
6.7498 ریال4:33:21
6.735 ریال1:32:21
نظرات