شاخص یاب

دلار / بولیویانو بولیوی

  • نرخ فعلی:6.7325
  • بالاترین قیمت روز:6.7357
  • پایین ترین قیمت روز:6.702
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.03
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.05%
  • نرخ بازگشایی بازار:6.702
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۵:۳۳:۱۸
  • نرخ روز گذشته:6.7321
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.01%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0004

نمودار کندل استیک دلار / بولیویانو بولیوی در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / بولیویانو بولیوی در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
6.7325 ریال15:33:18
6.7357 ریال10:57:16
6.702 ریال4:33:13
نظرات