شاخص یاب

دلار / بولیویانو بولیوی

  • نرخ فعلی:7.0874
  • بالاترین قیمت روز:7.0878
  • پایین ترین قیمت روز:7.0558
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.03
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.01%
  • نرخ بازگشایی بازار:7.0558
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۵:۳۳:۱۸
  • نرخ روز گذشته:7.0878
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.01%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0004

نمودار کندل استیک دلار / بولیویانو بولیوی در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / بولیویانو بولیوی در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
7.0874 ریال15:33:18
7.0878 ریال10:57:16
7.0558 ریال4:33:13
نظرات