دلار / بولیویانو بولیوی

  • نرخ فعلی:7.0567
  • بالاترین قیمت روز:7.0567
  • پایین ترین قیمت روز:7.0567
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:7.0567
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۴:۳۴:۰۹
  • نرخ روز گذشته:7.0802
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.33%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0235

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
7.0567 ریال4:34:09
نظرات