USD/BOB Ask

  • نرخ فعلی:7.0551
  • بالاترین قیمت روز:7.0561
  • پایین ترین قیمت روز:7.0551
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:7.0561
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۳:۳۴
  • نرخ روز گذشته:6.96
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.37%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0951

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
7.0551 ریال3:34:40
7.0561 ریال1:10:41
نظرات