کالایاب
شاخص یاب

دلار / دلار برونئی

  • نرخ فعلی:1.3522
  • بالاترین قیمت روز:1.3525
  • پایین ترین قیمت روز:1.3513
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:1.3521
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۵:۱۵:۲۰
  • نرخ روز گذشته:1.3519
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.02%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0003

نمودار کندل استیک دلار / دلار برونئی در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / دلار برونئی در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.3522 ریال5:15:20
1.352 ریال5:14:15
1.3523 ریال5:13:15
1.3522 ریال5:12:20
1.3523 ریال5:11:13
1.3524 ریال5:09:19
1.3525 ریال5:08:14
1.3523 ریال5:06:19
1.3521 ریال5:05:15
1.3522 ریال5:04:13
1.3523 ریال5:03:18
1.3521 ریال5:01:19
1.3515 ریال5:00:32
1.3518 ریال4:59:13
1.3516 ریال4:58:13
1.3518 ریال4:57:18
1.3517 ریال4:54:19
1.3518 ریال4:53:13
1.3517 ریال4:52:14
1.3518 ریال4:49:13
1.3519 ریال4:44:14
1.3517 ریال4:42:18
1.3516 ریال4:41:13
1.3515 ریال4:40:17
1.3519 ریال4:39:18
1.3515 ریال4:38:13
1.3514 ریال4:37:13
1.3515 ریال4:36:18
1.3519 ریال4:34:14
1.3518 ریال4:30:27
1.3517 ریال4:29:14
1.3518 ریال4:27:17
1.3517 ریال4:25:14
1.3518 ریال4:23:14
1.3516 ریال4:22:14
1.3518 ریال4:20:16
1.3517 ریال4:17:13
1.3516 ریال4:15:19
1.3518 ریال4:13:13
1.3516 ریال4:12:18
1.3513 ریال4:11:13
1.3517 ریال4:10:16
1.3515 ریال4:09:18
1.3517 ریال4:08:13
1.3515 ریال4:06:17
1.3517 ریال4:05:14
1.3518 ریال4:04:13
1.3516 ریال4:03:18
1.3518 ریال4:02:14
1.3519 ریال4:00:31
1.3518 ریال3:57:17
1.3516 ریال3:53:13
1.3515 ریال3:52:13
1.3517 ریال3:51:17
1.3518 ریال3:50:17
1.3517 ریال3:49:13
1.3515 ریال3:48:19
1.3518 ریال3:47:14
1.3517 ریال3:45:19
1.3518 ریال3:44:13
1.3517 ریال3:43:12
1.3516 ریال3:42:18
1.3517 ریال3:41:13
1.3516 ریال3:40:17
1.3519 ریال3:39:20
1.3516 ریال3:38:13
1.3517 ریال3:37:13
1.3515 ریال3:36:19
1.3517 ریال3:35:17
1.3516 ریال3:34:13
1.3518 ریال3:33:18
1.3516 ریال3:30:26
1.3517 ریال3:29:13
1.3519 ریال3:28:11
1.3516 ریال3:27:17
1.3518 ریال3:25:14
1.3517 ریال3:24:17
1.3519 ریال3:23:13
1.352 ریال3:22:13
1.3519 ریال3:21:18
1.352 ریال3:20:15
1.3519 ریال3:19:12
1.352 ریال3:15:19
1.3519 ریال3:14:12
1.352 ریال3:10:16
1.3519 ریال3:08:12
1.352 ریال3:02:14
1.3519 ریال2:52:12
1.3522 ریال2:49:12
1.352 ریال2:48:17
1.3521 ریال2:45:18
1.3522 ریال2:43:12
1.3521 ریال2:41:12
1.3522 ریال2:36:18
1.3517 ریال2:35:14
1.3522 ریال2:26:12
1.3521 ریال2:25:13
1.3522 ریال2:23:12
1.3521 ریال2:17:12
1.3522 ریال2:16:13
1.3521 ریال2:13:12
1.3522 ریال2:09:16
1.3521 ریال2:01:16
1.352 ریال2:00:32
1.3521 ریال1:53:11
1.352 ریال1:52:12
1.3521 ریال1:51:16
1.352 ریال1:50:14
1.3521 ریال1:40:14
1.352 ریال1:39:16
1.3521 ریال1:36:17
1.3522 ریال1:28:11
1.3521 ریال1:25:13
1.3522 ریال1:23:12
1.3521 ریال1:18:15
1.3522 ریال1:16:10
1.352 ریال1:15:16
1.3521 ریال1:11:11
1.3523 ریال1:10:14
1.3521 ریال1:00:29
1.3523 ریال0:57:14
1.3521 ریال0:56:10
1.3523 ریال0:55:13
1.3522 ریال0:54:14
1.3523 ریال0:53:11
1.3521 ریال0:52:10
1.352 ریال0:51:15
1.3519 ریال0:50:13
1.352 ریال0:47:11
1.3521 ریال0:46:10
1.352 ریال0:45:15
1.3521 ریال0:42:13
1.3519 ریال0:41:10
1.3522 ریال0:40:13
1.3521 ریال0:39:13
1.352 ریال0:37:11
1.3521 ریال0:32:12
1.3519 ریال0:31:12
1.352 ریال0:29:11
1.3521 ریال0:27:14
1.3519 ریال0:22:11
1.352 ریال0:20:13
1.3519 ریال0:18:14
1.352 ریال0:17:10
1.3519 ریال0:12:15
1.3521 ریال0:11:10
1.3518 ریال0:10:14
1.3515 ریال0:09:15
1.3519 ریال0:05:12
1.352 ریال0:04:11
1.3521 ریال0:03:21
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات