دلار / دلار برونئی

  • نرخ فعلی:1.3251
  • بالاترین قیمت روز:1.3251
  • پایین ترین قیمت روز:1.3222
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:1.3222
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۴:۳۴:۲۵
  • نرخ روز گذشته:0.7413
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:78.75%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.5838

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.3251 ریال4:34:25
1.3251 ریال4:33:21
1.3222 ریال1:32:21
نظرات