کالایاب
شاخص یاب

دلار / دلار برونئی

  • نرخ فعلی:1.3839
  • بالاترین قیمت روز:1.3845
  • پایین ترین قیمت روز:1.3835
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:1.3843
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۱:۴۳:۰۳
  • نرخ روز گذشته:1.3839
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک دلار / دلار برونئی در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / دلار برونئی در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.3839 ریال1:43:03
1.3838 ریال1:40:05
1.3835 ریال1:37:03
1.3837 ریال1:33:06
1.3845 ریال1:31:03
1.3843 ریال1:28:04
1.3841 ریال1:25:05
1.3841 ریال1:25:04
1.3843 ریال1:19:04
1.3842 ریال1:13:04
1.3841 ریال0:58:03
1.3842 ریال0:47:04
1.3841 ریال0:44:04
1.3842 ریال0:36:06
1.3843 ریال0:32:04
1.3839 ریال0:23:04
1.3841 ریال0:20:05
1.3841 ریال0:20:04
1.3839 ریال0:16:04
1.3841 ریال0:10:05
1.3841 ریال0:10:04
1.384 ریال0:07:03
1.3841 ریال0:04:04
1.3843 ریال0:03:07
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات