شاخص یاب

دلار / دلار برونئی

  • نرخ فعلی:1.3998
  • بالاترین قیمت روز:1.3998
  • پایین ترین قیمت روز:1.3871
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:1.3871
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۱:۵۸:۱۲
  • نرخ روز گذشته:1.284
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:9.02%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.1158

نمودار کندل استیک دلار / دلار برونئی در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / دلار برونئی در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.3998 ریال11:58:12
1.3996 ریال11:57:17
1.399 ریال11:56:13
1.3986 ریال11:55:15
1.3987 ریال11:53:14
1.3985 ریال11:51:17
1.3981 ریال11:49:13
1.3978 ریال11:47:13
1.3976 ریال11:45:20
1.3975 ریال11:44:14
1.3973 ریال11:42:17
1.3971 ریال11:40:17
1.3967 ریال11:38:13
1.3968 ریال11:37:13
1.3966 ریال11:36:17
1.3965 ریال11:35:14
1.3964 ریال11:34:13
1.3961 ریال11:33:19
1.3963 ریال11:32:19
1.3959 ریال11:31:16
1.3958 ریال11:30:23
1.3957 ریال11:29:13
1.3953 ریال11:28:14
1.3956 ریال11:27:17
1.3952 ریال11:26:13
1.3949 ریال11:25:14
1.395 ریال11:24:17
1.3945 ریال11:22:13
1.3944 ریال11:21:17
1.3945 ریال11:20:17
1.3942 ریال11:19:12
1.3938 ریال11:18:17
1.3934 ریال11:16:13
1.3937 ریال11:15:19
1.3939 ریال11:14:16
1.3932 ریال11:12:16
1.3933 ریال11:11:13
1.3932 ریال11:09:16
1.393 ریال11:08:14
1.3925 ریال11:07:13
1.3924 ریال11:03:18
1.3918 ریال11:02:15
1.3919 ریال11:00:25
1.3917 ریال10:59:12
1.3914 ریال10:58:12
1.3912 ریال10:56:13
1.391 ریال10:55:15
1.3906 ریال10:54:16
1.3909 ریال10:53:12
1.3903 ریال10:52:12
1.3904 ریال10:51:17
1.3901 ریال10:50:17
1.3903 ریال10:49:13
1.3899 ریال10:48:17
1.3896 ریال10:47:12
1.3897 ریال10:46:12
1.3895 ریال10:45:18
1.3897 ریال10:44:12
1.3893 ریال10:43:14
1.3891 ریال10:42:17
1.3892 ریال10:41:12
1.3889 ریال10:40:18
1.389 ریال10:39:16
1.3884 ریال10:38:12
1.3885 ریال10:37:12
1.3884 ریال10:34:18
1.3879 ریال10:32:13
1.3871 ریال3:32:11
نظرات