دلار / دلار برونئی

  • سکه فروشان مجاز1.3181
  • بالاترین قیمت روز:1.3423
  • پایین ترین قیمت روز:1.3178
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.02
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.03%
  • نرخ بازگشایی بازار:1.3187
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۰:۱۹:۵۷
  • نرخ روز گذشته:1.3181
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.3181 ریال20:19:57
1.3179 ریال20:07:19
1.3182 ریال20:01:27
1.3179 ریال19:55:35
1.318 ریال19:25:26
1.3181 ریال19:13:33
1.318 ریال19:07:27
1.3181 ریال19:01:54
1.3182 ریال18:56:17
1.3178 ریال18:49:30
1.3179 ریال18:43:42
1.3183 ریال18:37:59
1.3184 ریال18:25:21
1.3186 ریال17:49:37
1.3183 ریال17:37:33
1.3189 ریال17:31:59
1.319 ریال17:25:38
1.3189 ریال17:13:56
1.319 ریال17:01:29
1.3191 ریال16:55:56
1.3193 ریال16:43:32
1.3195 ریال16:31:28
1.3194 ریال16:19:16
1.3195 ریال16:13:15
1.3192 ریال16:07:52
1.3196 ریال16:01:43
1.3195 ریال15:49:24
1.3194 ریال15:37:41
1.3191 ریال15:07:44
1.3192 ریال14:55:58
1.3194 ریال14:43:25
1.3191 ریال14:37:49
1.3189 ریال14:13:43
1.3191 ریال14:07:42
1.3189 ریال13:55:47
1.3187 ریال13:49:27
1.3189 ریال13:43:19
1.3187 ریال13:37:08
1.3185 ریال13:31:37
1.3188 ریال13:19:17
1.3187 ریال13:13:57
1.3188 ریال13:01:30
1.3187 ریال12:49:19
1.3188 ریال12:43:29
1.3187 ریال12:37:42
1.3189 ریال12:31:18
1.3187 ریال12:13:22
1.3188 ریال12:07:20
1.3185 ریال12:01:46
1.3186 ریال11:49:46
1.3187 ریال11:43:22
1.3185 ریال11:37:53
1.3187 ریال11:31:43
1.3185 ریال11:19:20
1.3184 ریال11:01:40
1.3186 ریال10:55:56
1.3185 ریال10:49:21
1.3423 ریال4:37:49
1.3187 ریال3:37:32
1.3181 ریال3:13:50
1.3187 ریال3:07:33
1.3181 ریال2:37:12
1.3187 ریال1:44:02
1.3181 ریال1:37:12
1.3187 ریال1:01:42
1.3181 ریال0:49:58
1.3187 ریال0:37:41
1.3181 ریال0:31:36
1.3187 ریال0:19:12
نظرات