شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار / دلار برونئی

  • نرخ فعلی:1.3607
  • بالاترین قیمت روز:1.361
  • پایین ترین قیمت روز:1.3603
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:1.3606
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۱:۳۶:۰۵
  • نرخ روز گذشته:1.3607
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک دلار / دلار برونئی در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / دلار برونئی در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.3607 ریال1:36:05
1.3605 ریال1:35:15
1.3605 ریال1:35:14
1.3607 ریال1:33:04
1.3609 ریال1:31:04
1.361 ریال1:29:04
1.3605 ریال1:28:13
1.3606 ریال1:22:05
1.3605 ریال1:21:13
1.3606 ریال1:15:05
1.3606 ریال1:15:05
1.3605 ریال1:14:13
1.3606 ریال1:11:03
1.3605 ریال1:03:04
1.3604 ریال1:01:05
1.3605 ریال0:59:04
1.3606 ریال0:57:04
1.3605 ریال0:56:12
1.3606 ریال0:55:05
1.3606 ریال0:55:04
1.3605 ریال0:51:04
1.3606 ریال0:50:06
1.3606 ریال0:50:06
1.3605 ریال0:49:13
1.3607 ریال0:47:04
1.3606 ریال0:45:05
1.3606 ریال0:45:04
1.3604 ریال0:43:05
1.3605 ریال0:42:13
1.3603 ریال0:41:04
1.3605 ریال0:39:03
1.3604 ریال0:36:04
1.3606 ریال0:35:14
1.3606 ریال0:35:14
1.3604 ریال0:33:03
1.3605 ریال0:29:04
1.3606 ریال0:28:13
1.3604 ریال0:22:05
1.3606 ریال0:21:12
1.3605 ریال0:19:03
1.3606 ریال0:17:04
1.3607 ریال0:15:05
1.3607 ریال0:15:05
1.3605 ریال0:14:12
1.3606 ریال0:08:04
1.3605 ریال0:07:13
1.3606 ریال0:05:05
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات