کالایاب
شاخص یاب

دلار / فرانک بوروندی

  • نرخ فعلی:1805.09
  • بالاترین قیمت روز:1811.81
  • پایین ترین قیمت روز:1796
  • بیشترین مقدار نوسان روز:9.09
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:1,803.28
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۳:۲۳:۲۶
  • نرخ روز گذشته:1,805.09
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک دلار / فرانک بوروندی در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / فرانک بوروندی در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1,805.09 ریال3:23:26
1,811.81 ریال3:22:26
1,805.09 ریال2:22:26
1,811.81 ریال2:21:29
1,805.09 ریال2:05:29
1,811.81 ریال2:04:31
1,805.09 ریال23:06:27
1,803.28 ریال23:05:28
1,805.09 ریال22:30:37
1,803.28 ریال22:28:26
1,805.09 ریال21:30:31
1,803.28 ریال21:29:22
1,805.09 ریال20:08:26
1,811.81 ریال20:07:23
1,805.09 ریال19:43:24
1,811.81 ریال19:42:26
1,805.09 ریال19:41:22
1,811.81 ریال19:40:28
1,805.09 ریال19:33:29
1,811.81 ریال19:32:29
1,805.09 ریال19:28:24
1,811.81 ریال19:27:25
1,805.09 ریال19:03:29
1,811.81 ریال19:02:26
1,805.09 ریال18:19:23
1,803.28 ریال18:17:24
1,805.09 ریال18:01:31
1,803.28 ریال18:00:44
1,805.09 ریال17:56:24
1,811.81 ریال17:55:25
1,805.09 ریال17:52:25
1,811.81 ریال17:50:31
1,805.09 ریال17:49:25
1,811.81 ریال17:48:27
1,805.09 ریال17:42:28
1,803.28 ریال17:41:26
1,805.09 ریال17:38:24
1,811.81 ریال17:36:27
1,805.09 ریال17:35:28
1,811.81 ریال17:34:25
1,805.09 ریال17:17:24
1,796 ریال17:16:25
1,805.09 ریال17:05:28
1,811.81 ریال17:04:26
1,805.09 ریال15:11:22
1,803.28 ریال15:10:26
1,805.09 ریال7:34:16
1,811.18 ریال7:32:17
1,805.09 ریال7:27:17
1,811.18 ریال7:26:16
1,805.09 ریال6:18:15
1,811.18 ریال6:17:14
1,805.09 ریال6:15:17
1,811.18 ریال6:14:15
1,805.09 ریال4:57:16
1,811.18 ریال4:55:16
1,805.09 ریال4:48:15
1,811.18 ریال4:46:13
1,805.09 ریال2:04:12
1,811.18 ریال2:03:12
1,805.09 ریال0:22:10
1,809.37 ریال0:21:11
1,805.09 ریال0:20:12
1,811.18 ریال0:19:10
1,805.09 ریال0:11:10
1,803.28 ریال0:10:14
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات