دلار / فرانک بوروندی

  • نرخ فعلی:1732.4
  • بالاترین قیمت روز:1759
  • پایین ترین قیمت روز:1732.4
  • بیشترین مقدار نوسان روز:26.6
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:1,750
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۴:۳۳:۰۷
  • نرخ روز گذشته:1,751
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.07%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:18.6

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1,732.4 ریال4:33:07
1,759 ریال0:31:19
1,750 ریال0:08:07
نظرات