شاخص یاب

دلار / فرانک بوروندی

  • نرخ فعلی:1770
  • بالاترین قیمت روز:1771
  • پایین ترین قیمت روز:1749.6
  • بیشترین مقدار نوسان روز:20.4
  • درصد بیشترین نوسان روز:1.17%
  • نرخ بازگشایی بازار:1,771
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۷:۵۲:۱۵
  • نرخ روز گذشته:1,770
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک دلار / فرانک بوروندی در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / فرانک بوروندی در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1,770 ریال17:52:15
1,771 ریال17:49:16
1,770 ریال17:24:21
1,757.8 ریال15:33:18
1,749.6 ریال4:33:13
1,770 ریال1:44:08
1,771 ریال1:43:08
1,770 ریال1:28:08
1,771 ریال1:25:09
1,770 ریال1:15:12
1,771 ریال1:14:08
1,770 ریال1:12:11
1,771 ریال1:11:08
1,770 ریال1:09:11
1,771 ریال1:08:07
1,770 ریال1:01:08
1,771 ریال1:00:17
1,770 ریال0:59:07
1,771 ریال0:58:08
1,770 ریال0:56:08
1,771 ریال0:55:09
1,770 ریال0:54:10
1,771 ریال0:53:07
1,770 ریال0:43:08
1,771 ریال0:42:10
1,770 ریال0:40:09
1,771 ریال0:39:10
1,770 ریال0:34:07
1,771 ریال0:31:08
1,770 ریال0:26:07
1,771 ریال0:25:08
1,770 ریال0:21:10
1,771 ریال0:20:09
1,770 ریال0:09:10
1,771 ریال0:07:07
1,770 ریال0:06:10
1,771 ریال0:05:08
1,770 ریال0:04:08
1,771 ریال0:03:10
نظرات