دلار / فرانک بوروندی

  • نرخ فعلی:1788.3
  • بالاترین قیمت روز:1788.3
  • پایین ترین قیمت روز:1784.3
  • بیشترین مقدار نوسان روز:4
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:1,784.3
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۴:۳۴:۲۵
  • نرخ روز گذشته:1,785.8
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.14%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:2.5

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1,788.3 ریال4:34:25
1,788.3 ریال4:33:21
1,784.3 ریال1:32:21
نظرات