شاخص یاب

دلار / دینار بحرین

  • نرخ فعلی:0.3744
  • بالاترین قیمت روز:0.3747
  • پایین ترین قیمت روز:0.3744
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.3747
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۲:۲۲:۱۰
  • نرخ روز گذشته:0.3745
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.03%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0001

نمودار کندل استیک دلار / دینار بحرین در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / دینار بحرین در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.3744 ریال12:22:10
0.3745 ریال12:21:12
0.3744 ریال11:29:10
0.3745 ریال11:28:12
0.3744 ریال8:46:10
0.3745 ریال6:05:39
0.3744 ریال5:57:12
0.3745 ریال5:56:10
0.3744 ریال4:32:08
0.3746 ریال2:50:09
0.3745 ریال2:26:07
0.3747 ریال2:04:07
نظرات