شاخص یاب

دلار / دینار بحرین

  • نرخ فعلی:0.3765
  • بالاترین قیمت روز:0.3765
  • پایین ترین قیمت روز:0.3764
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.3764
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۰:۲۶:۰۶
  • نرخ روز گذشته:0.3765
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک دلار / دینار بحرین در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / دینار بحرین در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.3765 ریال0:26:06
0.3765 ریال0:25:11
0.3765 ریال0:24:23
0.3764 ریال0:21:32
نظرات