شاخص یاب

دلار / دینار بحرین

  • نرخ فعلی:0.3713
  • بالاترین قیمت روز:0.3745
  • پایین ترین قیمت روز:0.3711
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.3742
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۴:۱۹:۰۸
  • نرخ روز گذشته:0.3743
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.81%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.003

نمودار کندل استیک دلار / دینار بحرین در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / دینار بحرین در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.3713 ریال14:19:08
0.3744 ریال14:18:11
0.3713 ریال13:39:11
0.3742 ریال13:38:08
0.3743 ریال13:36:11
0.3744 ریال13:35:09
0.3743 ریال13:19:09
0.3714 ریال13:17:08
0.3743 ریال13:15:14
0.3714 ریال13:14:09
0.3743 ریال13:13:10
0.3714 ریال13:12:11
0.3743 ریال12:12:12
0.3714 ریال12:11:08
0.3743 ریال12:05:10
0.3714 ریال12:04:08
0.3743 ریال12:02:09
0.3714 ریال12:01:10
0.3743 ریال11:33:13
0.3713 ریال10:58:09
0.3711 ریال10:57:12
0.3743 ریال10:23:10
0.3744 ریال9:40:12
0.3743 ریال8:55:10
0.3744 ریال8:51:11
0.3743 ریال8:50:11
0.3744 ریال8:30:15
0.3743 ریال8:29:09
0.3744 ریال6:46:08
0.3743 ریال6:23:31
0.3743 ریال6:23:23
0.3744 ریال4:34:08
0.3745 ریال4:32:10
0.3744 ریال3:30:15
0.3742 ریال2:22:07
0.3741 ریال2:21:11
0.3742 ریال1:40:09
نظرات