شاخص یاب

دلار / دینار بحرین

  • نرخ فعلی:0.3797
  • بالاترین قیمت روز:0.3826
  • پایین ترین قیمت روز:0.377
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.377
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۵:۵۷:۱۳
  • نرخ روز گذشته:0.3797
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک دلار / دینار بحرین در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / دینار بحرین در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.3797 ریال15:57:13
0.3796 ریال15:56:11
0.3797 ریال15:07:10
0.3826 ریال15:06:13
0.3797 ریال14:55:11
0.3796 ریال14:54:13
0.3797 ریال13:29:09
0.3796 ریال13:28:09
0.3797 ریال12:57:12
0.3796 ریال12:56:11
0.3797 ریال11:51:13
0.3796 ریال11:50:12
0.3797 ریال11:46:10
0.3796 ریال11:45:16
0.3797 ریال11:41:10
0.3796 ریال11:40:13
0.3797 ریال11:07:09
0.3796 ریال11:06:13
0.3797 ریال11:04:09
0.3796 ریال11:03:14
0.3797 ریال10:51:13
0.3796 ریال10:50:12
0.3797 ریال10:45:13
0.3796 ریال10:44:09
0.3797 ریال10:29:10
0.3796 ریال10:28:11
0.3797 ریال10:12:12
0.3796 ریال10:11:10
0.3797 ریال9:22:10
0.3796 ریال9:20:12
0.3797 ریال9:03:13
0.3796 ریال9:02:09
0.3797 ریال9:01:10
0.3796 ریال9:00:17
0.3797 ریال8:39:13
0.3796 ریال8:38:09
0.3797 ریال7:48:12
0.3796 ریال7:47:09
0.3797 ریال6:57:12
0.3796 ریال6:56:09
0.3797 ریال6:48:12
0.3796 ریال6:47:14
0.3797 ریال6:16:31
0.3797 ریال6:16:29
0.3796 ریال6:14:16
0.3797 ریال5:44:09
0.3796 ریال5:43:09
0.3797 ریال5:18:14
0.3796 ریال5:17:08
0.3797 ریال4:14:08
0.377 ریال4:12:11
0.3797 ریال4:05:10
0.377 ریال4:04:09
0.3797 ریال3:27:12
0.377 ریال3:26:09
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات