شاخص یاب

دلار / دینار بحرین

  • نرخ فعلی:0.3817
  • بالاترین قیمت روز:0.3849
  • پایین ترین قیمت روز:0.3804
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.3808
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۱:۰۹:۳۵
  • نرخ روز گذشته:0.3809
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.21%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0008

نمودار کندل استیک دلار / دینار بحرین در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / دینار بحرین در روز جاری

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.3817 ریال21:09:35
0.3817 ریال21:08:46
0.3811 ریال21:06:39
0.3817 ریال20:31:49
0.3817 ریال20:30:49
0.3817 ریال20:29:47
0.3848 ریال20:27:31
0.3817 ریال19:57:39
0.3817 ریال19:56:41
0.3818 ریال19:40:26
0.3817 ریال19:38:43
0.3818 ریال19:34:44
0.3817 ریال18:52:33
0.3817 ریال18:51:33
0.3848 ریال18:39:23
0.3848 ریال18:38:35
0.3846 ریال18:21:29
0.3846 ریال18:20:38
0.3845 ریال18:18:26
0.3846 ریال17:57:36
0.3846 ریال17:56:40
0.3845 ریال17:54:25
0.3846 ریال17:51:30
0.3846 ریال17:50:41
0.3845 ریال17:49:23
0.3846 ریال16:18:28
0.3846 ریال16:17:37
0.3814 ریال15:10:29
0.3845 ریال15:07:30
0.3845 ریال15:06:30
0.3845 ریال15:05:51
0.3844 ریال15:04:43
0.3814 ریال14:39:26
0.3814 ریال14:38:36
0.3846 ریال14:28:23
0.3845 ریال14:26:21
0.3846 ریال14:04:45
0.3846 ریال14:03:44
0.3845 ریال13:42:26
0.3845 ریال13:41:34
0.3814 ریال13:16:37
0.3845 ریال11:52:44
0.3846 ریال11:37:48
0.3846 ریال11:36:53
0.3846 ریال11:36:11
0.3849 ریال11:34:55
0.3814 ریال11:30:48
0.3814 ریال11:29:42
0.3815 ریال11:19:29
0.3815 ریال11:18:32
0.3808 ریال11:17:49
0.3805 ریال11:12:37
0.3805 ریال11:11:44
0.3813 ریال10:55:25
0.3804 ریال10:53:35
0.3813 ریال10:48:24
0.3813 ریال10:47:36
0.3811 ریال10:04:46
0.3811 ریال10:03:41
0.381 ریال9:43:23
0.381 ریال9:42:30
0.3807 ریال8:55:19
0.3809 ریال7:52:31
0.3809 ریال7:51:26
0.3808 ریال7:28:19
0.3808 ریال7:27:23
0.3809 ریال7:07:35
0.3809 ریال7:06:38
0.3808 ریال4:07:26
0.3808 ریال4:06:29
0.3809 ریال2:34:34
0.3809 ریال2:33:34
0.381 ریال2:13:10
0.3808 ریال1:49:23
نظرات