شاخص یاب

دلار / دینار بحرین

  • نرخ فعلی:0.3798
  • بالاترین قیمت روز:0.3798
  • پایین ترین قیمت روز:0.3771
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.3771
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۴:۲۸:۴۰
  • نرخ روز گذشته:0.3797
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.03%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0001

نمودار کندل استیک دلار / دینار بحرین در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / دینار بحرین در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.3798 ریال4:28:40
0.3798 ریال4:27:42
0.3797 ریال1:46:08
0.3797 ریال1:45:21
0.3797 ریال1:44:08
0.3796 ریال1:23:37
0.3796 ریال1:22:35
0.3796 ریال1:21:43
0.3798 ریال0:38:31
0.3798 ریال0:37:38
0.3798 ریال0:36:54
0.3771 ریال0:30:38
0.3771 ریال0:29:26
0.3771 ریال0:28:20
0.3796 ریال0:27:33
0.3796 ریال0:26:22
0.3796 ریال0:25:18
0.3771 ریال0:10:35
0.3771 ریال0:08:42
0.3771 ریال0:07:51
نظرات