شاخص یاب

دلار / دینار بحرین

  • نرخ فعلی:0.3826
  • بالاترین قیمت روز:0.3827
  • پایین ترین قیمت روز:0.3796
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.3796
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۴:۰۳:۱۵
  • نرخ روز گذشته:0.3795
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.82%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0031

نمودار کندل استیک دلار / دینار بحرین در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / دینار بحرین در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.3826 ریال14:03:15
0.3827 ریال14:02:10
0.3826 ریال13:59:12
0.3827 ریال13:58:09
0.3826 ریال13:56:09
0.3827 ریال13:55:11
0.3826 ریال13:40:14
0.3827 ریال13:39:12
0.3826 ریال13:31:11
0.3827 ریال13:30:21
0.3826 ریال13:21:12
0.3827 ریال13:20:13
0.3826 ریال12:46:09
0.3797 ریال12:45:14
0.3826 ریال12:42:14
0.3797 ریال12:41:09
0.3826 ریال12:38:10
0.3797 ریال12:37:09
0.3826 ریال11:29:10
0.3824 ریال11:28:10
0.3826 ریال10:58:09
0.3824 ریال10:57:14
0.3797 ریال10:20:12
0.3796 ریال9:15:14
0.3797 ریال8:53:09
0.3796 ریال8:19:08
0.3797 ریال8:18:12
0.3796 ریال8:14:09
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات