شاخص یاب

دلار / دینار بحرین

  • نرخ فعلی:0.3796
  • بالاترین قیمت روز:0.3827
  • پایین ترین قیمت روز:0.3789
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.3795
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۰:۳۴:۱۶
  • نرخ روز گذشته:0.3794
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.05%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0002

نمودار کندل استیک دلار / دینار بحرین در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / دینار بحرین در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.3796 ریال20:34:16
0.3789 ریال20:10:21
0.3826 ریال19:55:19
0.3796 ریال19:54:21
0.3826 ریال18:15:21
0.3827 ریال18:14:15
0.3826 ریال18:11:15
0.3827 ریال18:10:16
0.3826 ریال18:09:20
0.3827 ریال18:08:18
0.3826 ریال16:26:16
0.3796 ریال16:25:17
0.3826 ریال15:35:17
0.3796 ریال15:34:17
0.3826 ریال15:02:16
0.3796 ریال15:01:17
0.3826 ریال14:25:17
0.3796 ریال14:24:21
0.3826 ریال12:26:16
0.3825 ریال12:25:17
0.3796 ریال12:24:19
0.3826 ریال12:23:16
0.3796 ریال10:08:14
0.3797 ریال9:52:15
0.3796 ریال7:44:12
0.3797 ریال6:59:11
0.3796 ریال6:16:56
0.3797 ریال5:09:13
0.3796 ریال3:46:16
0.3797 ریال3:16:09
0.3796 ریال3:15:12
0.3797 ریال3:14:08
0.3796 ریال3:13:09
0.3797 ریال1:54:11
0.3796 ریال0:47:08
0.3795 ریال0:03:10
نظرات