دلار / تاکا بنگلادش

  • نرخ فعلی:86.45
  • بالاترین قیمت روز:86.45
  • پایین ترین قیمت روز:86.261
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.19
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:86.261
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۴:۳۴:۲۵
  • نرخ روز گذشته:86.334
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.13%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.116

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
86.45 ریال4:34:25
86.45 ریال4:33:21
86.261 ریال1:32:21
نظرات