USD/BDT Ask

  • نرخ فعلی:83.674
  • بالاترین قیمت روز:83.686
  • پایین ترین قیمت روز:83.674
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:83.686
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۳:۳۴
  • نرخ روز گذشته:82.58
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.32%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:1.094

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
83.674 ریال3:34:40
83.686 ریال1:10:41
نظرات