شاخص یاب

دلار / منات آذربایجان

  • نرخ فعلی:1.693
  • بالاترین قیمت روز:1.695
  • پایین ترین قیمت روز:1.693
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:1.6932
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۸:۵۸:۱۴
  • نرخ روز گذشته:1.693
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک دلار / منات آذربایجان در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / منات آذربایجان در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.693 ریال8:58:14
1.695 ریال8:57:18
1.693 ریال6:10:16
1.695 ریال6:09:19
1.693 ریال3:17:12
1.695 ریال3:16:13
1.693 ریال1:09:13
1.695 ریال1:08:09
1.6932 ریال1:07:10
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات