شاخص یاب

دلار / دلار استرالیا

  • نرخ فعلی:1.3778
  • بالاترین قیمت روز:1.3798
  • پایین ترین قیمت روز:1.3731
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:1.3793
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۳:۵۵:۱۵
  • نرخ روز گذشته:1.379
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.09%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0012