شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار / دلار استرالیا

  • نرخ فعلی:1.4639
  • بالاترین قیمت روز:1.4643
  • پایین ترین قیمت روز:1.4628
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:1.4637
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۲:۴۳:۰۴
  • نرخ روز گذشته:1.4639
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک دلار / دلار استرالیا در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / دلار استرالیا در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.4639 ریال2:43:04
1.4637 ریال2:42:12
1.4639 ریال2:41:04
1.4637 ریال2:39:04
1.4643 ریال2:37:04
1.4639 ریال2:36:04
1.4637 ریال2:28:14
1.4639 ریال2:22:04
1.4637 ریال2:21:13
1.4639 ریال2:13:04
1.4637 ریال2:08:04
1.4639 ریال2:00:22
1.4639 ریال2:00:21
1.4641 ریال1:59:03
1.4639 ریال1:55:05
1.4639 ریال1:55:04
1.4641 ریال1:53:04
1.4639 ریال1:49:14
1.4637 ریال1:47:04
1.4639 ریال1:41:03
1.4641 ریال1:39:04
1.4637 ریال1:37:04
1.4639 ریال1:33:04
1.4641 ریال1:31:04
1.4639 ریال1:28:14
1.4637 ریال1:27:04
1.4641 ریال1:25:05
1.4641 ریال1:25:04
1.4639 ریال1:21:13
1.4641 ریال1:19:04
1.4639 ریال1:15:05
1.4639 ریال1:15:05
1.4631 ریال1:14:12
1.4637 ریال1:13:04
1.4643 ریال1:11:03
1.4637 ریال1:08:04
1.4631 ریال1:07:13
1.4635 ریال1:03:04
1.4633 ریال1:01:05
1.4631 ریال1:00:19
1.4631 ریال1:00:19
1.4633 ریال0:59:04
1.4631 ریال0:51:03
1.4628 ریال0:50:06
1.4628 ریال0:50:06
1.4637 ریال0:49:13
1.4631 ریال0:43:05
1.4637 ریال0:42:12
1.4633 ریال0:41:04
1.4635 ریال0:37:03
1.4633 ریال0:36:04
1.4637 ریال0:35:13
1.4637 ریال0:35:13
1.4635 ریال0:33:04
1.4637 ریال0:31:04
1.4639 ریال0:29:04
1.4637 ریال0:27:04
1.4639 ریال0:25:05
1.4639 ریال0:25:04
1.4637 ریال0:23:04
1.4635 ریال0:22:04
1.4637 ریال0:21:13
1.4635 ریال0:17:03
1.4637 ریال0:15:06
1.4637 ریال0:15:05
1.4639 ریال0:14:12
1.4637 ریال0:09:03
1.4639 ریال0:05:05
1.4639 ریال0:05:05
1.4637 ریال0:04:04
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات