دلار / دلار استرالیا

  • سکه فروشان مجاز1.298
  • بالاترین قیمت روز:1.3027
  • پایین ترین قیمت روز:1.2969
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:1.3017
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۰:۲۵:۳۶
  • نرخ روز گذشته:1.3022
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.32%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0042