شاخص یاب

دلار / پزو آرژانتین

  • نرخ فعلی:27.024
  • بالاترین قیمت روز:27.024
  • پایین ترین قیمت روز:27.0155
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:27.0155
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۵:۲۷:۳۹
  • نرخ روز گذشته:27.024
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک دلار / پزو آرژانتین در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / پزو آرژانتین در روز جاری

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
27.024 ریال15:27:39
27.0155 ریال13:12:32
نظرات