شاخص یاب

دلار / آنتیل گیلدر هلند

  • نرخ فعلی:1.7306
  • بالاترین قیمت روز:1.7306
  • پایین ترین قیمت روز:1.7229
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:1.7229
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۵:۳۳:۱۸
  • نرخ روز گذشته:1.7305
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.01%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0001

نمودار کندل استیک دلار / آنتیل گیلدر هلند در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / آنتیل گیلدر هلند در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.7306 ریال15:33:18
1.7229 ریال4:33:13
نظرات