دلار / آنتیل گیلدر هلند

  • نرخ فعلی:1.7551
  • بالاترین قیمت روز:1.7551
  • پایین ترین قیمت روز:1.7512
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:1.7512
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۴:۳۴:۲۴
  • نرخ روز گذشته:1.7527
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.14%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0024

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.7551 ریال4:34:24
1.7551 ریال4:33:21
1.7512 ریال1:32:21
نظرات