USD/AMD - دلار آمریکا / درام ارمنستان

  • نرخ فعلی:512.93
  • بالاترین قیمت روز:513.17
  • پایین ترین قیمت روز:511.05
  • بیشترین مقدار نوسان روز:2.08
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.04%
  • نرخ بازگشایی بازار:511.05
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۱:۱۴
  • نرخ روز گذشته:510.92
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.39%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:2.01

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
512.93 ریال11:14:26
513.17 ریال10:47:50
513.13 ریال4:35:50
511.05 ریال1:35:50
نظرات