شاخص یاب

دلار / درام ارمنستان

  • نرخ فعلی:482.2
  • بالاترین قیمت روز:482.2
  • پایین ترین قیمت روز:457.73
  • بیشترین مقدار نوسان روز:24.47
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:457.73
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۵:۲۷:۳۹
  • نرخ روز گذشته:482.2
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک دلار / درام ارمنستان در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / درام ارمنستان در روز جاری

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
482.2 ریال15:27:39
457.73 ریال13:12:32
نظرات