دلار / درام ارمنستان

  • نرخ فعلی:505.12
  • بالاترین قیمت روز:505.12
  • پایین ترین قیمت روز:505.12
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:505.12
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۵:۰۱:۴۷
  • نرخ روز گذشته:480.19
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:5.19%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:24.93

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
505.12 ریال5:01:47
نظرات