دلار / لک آلبانی

  • نرخ فعلی:105.9
  • بالاترین قیمت روز:105.9
  • پایین ترین قیمت روز:105.67
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.23
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:105.67
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۴:۳۴:۲۴
  • نرخ روز گذشته:107.57
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.58%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:1.67

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
105.9 ریال4:34:24
105.9 ریال4:33:21
105.67 ریال1:32:21
نظرات