شاخص یاب

دلار / لک آلبانی

  • نرخ فعلی:105.14
  • بالاترین قیمت روز:107.1
  • پایین ترین قیمت روز:105.14
  • بیشترین مقدار نوسان روز:1.96
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:107.1
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۳:۳۲:۱۱
  • نرخ روز گذشته:106.99
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.76%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:1.85

نمودار کندل استیک دلار / لک آلبانی در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / لک آلبانی در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
105.14 ریال3:32:11
107.1 ریال0:14:08
نظرات