شاخص یاب

دلار / لک آلبانی

  • نرخ فعلی:105.69
  • بالاترین قیمت روز:105.69
  • پایین ترین قیمت روز:105.69
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:105.69
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۴:۳۶:۴۱
  • نرخ روز گذشته:107.4
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.62%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:1.71

نمودار کندل استیک دلار / لک آلبانی در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / لک آلبانی در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
105.69 ریال4:36:41
105.69 ریال4:34:49
نظرات