شاخص یاب

دلار / درهم امارات

  • نرخ فعلی:3.6724
  • بالاترین قیمت روز:3.6729
  • پایین ترین قیمت روز:3.6714
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:3.6728
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۷:۳۶:۱۱
  • نرخ روز گذشته:3.6729
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.01%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0005

نمودار کندل استیک دلار / درهم امارات در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / درهم امارات در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
3.6724 ریال17:36:11
3.6729 ریال17:35:11
3.6724 ریال17:33:11
3.6726 ریال17:32:08
3.6724 ریال17:30:14
3.6723 ریال17:29:08
3.6724 ریال17:12:10
3.6729 ریال17:08:08
3.6724 ریال16:48:11
3.6723 ریال16:38:07
3.6724 ریال16:26:08
3.6723 ریال16:24:11
3.6724 ریال16:12:11
3.6723 ریال16:11:07
3.6724 ریال15:53:08
3.6723 ریال15:52:08
3.6724 ریال15:43:08
3.6723 ریال15:42:10
3.6724 ریال15:32:09
3.6723 ریال15:30:14
3.6724 ریال15:23:07
3.6723 ریال15:22:08
3.6724 ریال15:00:16
3.6723 ریال14:59:08
3.6724 ریال14:51:10
3.6723 ریال14:50:10
3.6724 ریال14:48:11
3.6723 ریال14:45:11
3.6724 ریال14:35:09
3.6723 ریال14:32:10
3.6724 ریال14:21:11
3.6723 ریال14:20:11
3.6724 ریال13:59:08
3.6723 ریال13:58:07
3.6724 ریال13:44:08
3.6723 ریال13:42:11
3.6724 ریال13:11:07
3.6723 ریال13:10:10
3.6724 ریال13:00:18
3.6723 ریال12:58:08
3.6724 ریال12:48:10
3.6723 ریال12:42:11
3.6724 ریال12:34:08
3.6723 ریال12:33:12
3.6724 ریال12:12:13
3.6723 ریال12:11:08
3.6724 ریال11:56:08
3.6723 ریال11:55:09
3.6724 ریال11:45:13
3.6723 ریال11:42:12
3.6724 ریال11:40:11
3.6723 ریال11:39:12
3.6724 ریال11:18:12
3.6723 ریال11:17:08
3.6724 ریال11:03:11
3.6726 ریال11:02:08
3.6724 ریال10:45:13
3.6723 ریال10:44:10
3.6724 ریال10:32:10
3.6714 ریال9:32:09
3.6721 ریال8:41:09
3.6722 ریال8:19:09
3.6721 ریال7:56:09
3.6722 ریال7:36:11
3.6721 ریال4:43:08
3.6722 ریال4:22:08
3.6721 ریال3:15:12
3.6722 ریال2:51:11
3.6721 ریال2:32:08
3.6729 ریال2:29:08
3.6728 ریال2:28:08
3.6729 ریال1:51:11
3.6728 ریال1:50:10
3.6729 ریال1:47:08
3.6728 ریال1:46:08
نظرات