شاخص یاب

دلار / درهم امارات

  • نرخ فعلی:3.6724
  • بالاترین قیمت روز:3.6729
  • پایین ترین قیمت روز:3.6713
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:3.6721
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۲:۴۱:۱۵
  • نرخ روز گذشته:3.6722
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.01%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0002

نمودار کندل استیک دلار / درهم امارات در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / درهم امارات در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
3.6724 ریال12:41:15
3.6723 ریال12:40:17
3.6724 ریال12:35:16
3.6723 ریال12:34:13
3.6724 ریال12:22:12
3.6723 ریال12:21:17
3.6724 ریال12:11:13
3.6723 ریال12:10:15
3.6724 ریال12:00:25
3.6723 ریال11:59:14
3.6724 ریال11:35:14
3.6723 ریال11:33:18
3.6724 ریال11:31:16
3.6723 ریال11:28:14
3.6724 ریال11:14:16
3.6723 ریال11:13:13
3.6724 ریال11:03:17
3.6723 ریال11:02:15
3.6724 ریال10:47:12
3.6723 ریال10:46:12
3.6724 ریال10:35:14
3.6721 ریال10:33:16
3.6726 ریال10:02:13
3.6713 ریال8:32:11
3.6722 ریال0:41:07
3.6729 ریال0:16:08
3.6721 ریال0:03:11
نظرات