دلار / درهم امارات

  • سکه فروشان مجاز3.6739
  • بالاترین قیمت روز:3.6741
  • پایین ترین قیمت روز:3.6737
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:3.6739
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۹:۲۵:۲۶
  • نرخ روز گذشته:3.6741
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.01%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0002

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
3.6739 ریال19:25:26
3.6738 ریال19:01:54
3.6739 ریال18:49:30
3.6738 ریال18:43:42
3.6739 ریال17:37:32
3.6741 ریال16:31:28
3.6739 ریال10:49:21
3.6737 ریال9:37:14
3.6741 ریال9:19:13
3.6739 ریال8:13:23
نظرات