شاخص یاب

دلار / درهم امارات

  • نرخ فعلی:3.6731
  • بالاترین قیمت روز:3.6746
  • پایین ترین قیمت روز:3.6731
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:3.6737
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۱:۲۴:۱۵
  • نرخ روز گذشته:3.674
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.02%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0009

نمودار کندل استیک دلار / درهم امارات در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / درهم امارات در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
3.6731 ریال21:24:15
3.6736 ریال20:32:10
3.6739 ریال20:01:11
3.6731 ریال19:54:13
3.6739 ریال19:15:15
3.6738 ریال19:13:11
3.6739 ریال18:49:13
3.6738 ریال18:48:15
3.6739 ریال18:15:15
3.6738 ریال18:14:11
3.6739 ریال17:33:14
3.6738 ریال17:32:13
3.674 ریال17:21:14
3.6739 ریال16:47:12
3.6731 ریال16:46:11
3.6739 ریال16:39:14
3.6738 ریال16:36:15
3.6739 ریال16:31:12
3.6738 ریال16:30:19
3.6739 ریال16:21:14
3.6738 ریال16:20:13
3.6739 ریال16:18:14
3.6738 ریال16:16:11
3.6739 ریال16:14:12
3.6738 ریال16:12:16
3.6739 ریال16:02:13
3.6738 ریال16:01:13
3.6739 ریال15:51:14
3.6738 ریال15:49:11
3.6739 ریال15:47:10
3.6738 ریال15:46:10
3.6739 ریال15:36:14
3.6738 ریال15:35:12
3.6739 ریال15:25:12
3.6738 ریال15:22:11
3.6739 ریال15:19:11
3.6738 ریال15:18:15
3.6739 ریال15:17:11
3.6738 ریال15:14:12
3.6739 ریال15:11:11
3.6738 ریال15:10:12
3.6739 ریال13:41:14
3.6738 ریال13:40:15
3.6739 ریال13:05:14
3.6733 ریال13:02:15
3.674 ریال12:53:13
3.6742 ریال12:52:13
3.674 ریال12:23:12
3.6739 ریال12:16:13
3.674 ریال12:15:17
3.6739 ریال11:59:12
3.674 ریال11:58:13
3.6739 ریال11:52:15
3.6738 ریال11:51:19
3.6739 ریال11:33:17
3.6738 ریال11:32:14
3.6739 ریال11:31:16
3.6738 ریال11:30:22
3.6739 ریال11:21:17
3.6738 ریال11:20:17
3.6739 ریال11:09:17
3.6738 ریال11:08:13
3.6739 ریال11:03:17
3.6738 ریال11:02:12
3.6739 ریال10:58:13
3.6738 ریال10:56:13
3.6739 ریال10:53:13
3.6738 ریال10:52:14
3.6739 ریال10:49:13
3.6738 ریال10:48:16
3.6739 ریال10:40:15
3.6741 ریال10:31:14
3.6746 ریال9:33:15
3.674 ریال9:27:15
3.6742 ریال9:26:13
3.674 ریال9:23:12
3.6742 ریال9:22:11
3.674 ریال9:10:14
3.6742 ریال9:09:14
3.674 ریال8:55:12
3.6742 ریال8:54:14
3.674 ریال8:44:12
3.6742 ریال8:43:12
3.674 ریال8:10:13
3.6742 ریال8:09:13
3.674 ریال7:54:14
3.6742 ریال7:53:10
3.674 ریال7:51:13
3.6742 ریال7:50:16
3.674 ریال7:18:14
3.6742 ریال7:17:11
3.674 ریال6:58:10
3.6742 ریال6:57:13
3.674 ریال6:46:11
3.6742 ریال6:45:15
3.674 ریال6:37:11
3.6742 ریال6:36:14
3.674 ریال6:19:11
3.6742 ریال6:18:13
3.674 ریال6:16:11
3.6742 ریال6:15:15
3.674 ریال5:36:16
3.6742 ریال5:35:11
3.674 ریال5:34:15
3.6742 ریال5:33:13
3.674 ریال5:15:16
3.6742 ریال5:14:11
3.674 ریال5:08:10
3.6742 ریال5:07:10
3.674 ریال4:54:13
3.6742 ریال4:53:10
3.674 ریال4:44:10
3.6742 ریال4:43:09
3.674 ریال3:59:09
3.6742 ریال3:58:09
3.674 ریال3:51:11
3.6742 ریال3:50:13
3.674 ریال2:19:08
3.6737 ریال2:18:11
3.674 ریال2:07:09
3.6737 ریال2:06:11
3.674 ریال2:03:11
3.6737 ریال2:02:09
3.674 ریال1:59:08
3.6737 ریال1:58:08
3.674 ریال1:54:11
3.6737 ریال1:53:08
3.674 ریال1:51:11
3.6737 ریال1:50:11
3.674 ریال1:43:08
3.6737 ریال1:42:11
3.674 ریال1:16:08
3.6737 ریال1:15:12
3.674 ریال0:27:10
3.6737 ریال0:26:07
3.674 ریال0:15:12
3.6737 ریال0:14:08
3.674 ریال0:10:10
3.6737 ریال0:09:10
نظرات