شاخص یاب

دلار / درهم امارات

  • نرخ فعلی:3.6742
  • بالاترین قیمت روز:3.6742
  • پایین ترین قیمت روز:3.6733
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:3.6733
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۴:۳۶:۴۱
  • نرخ روز گذشته:3.6742
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک دلار / درهم امارات در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / درهم امارات در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
3.6742 ریال4:36:41
3.6742 ریال4:35:52
3.6742 ریال4:34:49
3.6733 ریال1:35:48
3.6733 ریال1:34:45
3.6733 ریال1:33:48
نظرات