شاخص یاب

دلار / درهم امارات

  • نرخ فعلی:3.6739
  • بالاترین قیمت روز:3.6752
  • پایین ترین قیمت روز:3.6733
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:3.6741
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۵:۵۹:۰۸
  • نرخ روز گذشته:3.6742
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.01%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0003

نمودار کندل استیک دلار / درهم امارات در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار / درهم امارات در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
3.6739 ریال15:59:08
3.6738 ریال15:58:07
3.6739 ریال15:29:08
3.6738 ریال15:24:10
3.6739 ریال14:59:07
3.674 ریال14:57:10
3.6739 ریال14:43:07
3.674 ریال14:42:09
3.6739 ریال14:29:07
3.6738 ریال14:27:10
3.6739 ریال14:18:10
3.6738 ریال14:17:08
3.6739 ریال14:07:08
3.6738 ریال14:05:10
3.6739 ریال13:55:09
3.6738 ریال13:54:10
3.6739 ریال13:44:07
3.6738 ریال13:41:07
3.6739 ریال13:20:10
3.6738 ریال13:19:07
3.6741 ریال13:09:10
3.6739 ریال13:02:08
3.6738 ریال13:01:08
3.6739 ریال13:00:13
3.674 ریال12:47:07
3.6738 ریال12:45:11
3.6739 ریال12:24:10
3.6738 ریال12:23:07
3.6739 ریال12:02:08
3.6738 ریال12:01:08
3.6739 ریال11:50:10
3.6738 ریال11:48:10
3.6739 ریال11:33:11
3.6733 ریال11:02:10
3.6741 ریال10:40:12
3.6752 ریال9:32:09
3.6742 ریال3:36:09
3.6741 ریال3:14:07
نظرات