دلار / درهم امارات

  • نرخ فعلی:3.6742
  • بالاترین قیمت روز:3.6742
  • پایین ترین قیمت روز:3.6731
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:3.6732
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۵:۲۵:۱۵
  • نرخ روز گذشته:3.674
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.01%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0002

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
3.6742 ریال5:25:15
3.6741 ریال3:15:07
3.6742 ریال2:07:15
3.6741 ریال1:43:11
3.6731 ریال1:14:04
3.6742 ریال0:38:07
3.6741 ریال0:14:07
3.6732 ریال0:10:14
نظرات