بازار آمریکا / نقره (mini-sized)

  • نرخ فعلی:16.603
  • بالاترین قیمت روز:16.603
  • پایین ترین قیمت روز:16.454
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.08
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:16.519
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۴:۴۸:۲۵
  • نرخ روز گذشته:16.499
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.63%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.104

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
16.603 ریال4:48:25
16.52 ریال2:06:24
16.511 ریال1:18:24
16.504 ریال0:48:25
16.454 ریال0:42:33
16.519 ریال0:36:24
16.454 ریال0:30:27
16.519 ریال0:12:25
نظرات