شاخص یاب

بازار آمریکا / نقره (mini-sized)

  • نرخ فعلی:14.494
  • بالاترین قیمت روز:14.6
  • پایین ترین قیمت روز:14.463
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.11
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.73%
  • نرخ بازگشایی بازار:14.493
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۱:۰۹:۱۷
  • نرخ روز گذشته:14.492
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.01%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.002

نمودار کندل استیک بازار آمریکا / نقره (mini-sized) در روز جاری

نمودار کندل استیک بازار آمریکا / نقره (mini-sized) در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
14.494 ریال11:09:17
14.463 ریال11:08:15
14.494 ریال11:06:16
14.463 ریال11:04:17
14.494 ریال11:00:18
14.5 ریال10:59:13
14.463 ریال10:56:15
14.5 ریال10:54:15
14.463 ریال10:53:14
14.5 ریال10:51:14
14.463 ریال10:50:18
14.5 ریال10:44:14
14.463 ریال10:43:15
14.5 ریال10:18:13
14.513 ریال10:13:12
14.5 ریال10:12:14
14.513 ریال10:11:14
14.5 ریال10:10:15
14.513 ریال8:52:12
14.515 ریال8:51:14
14.513 ریال8:48:14
14.515 ریال8:46:12
14.513 ریال8:44:12
14.515 ریال8:37:15
14.513 ریال8:36:12
14.515 ریال7:37:12
14.512 ریال7:36:13
14.515 ریال7:34:16
14.512 ریال7:32:13
14.515 ریال7:29:14
14.512 ریال7:28:12
14.515 ریال7:27:13
14.512 ریال7:05:14
14.6 ریال7:03:12
14.512 ریال7:01:12
14.6 ریال7:00:16
14.512 ریال6:59:11
14.6 ریال6:58:12
14.512 ریال6:57:12
14.6 ریال6:56:11
14.512 ریال6:55:13
14.6 ریال6:54:11
14.512 ریال6:53:13
14.6 ریال6:52:12
14.512 ریال6:51:14
14.6 ریال3:57:13
14.493 ریال3:56:12
14.6 ریال3:55:13
14.493 ریال3:54:15
14.6 ریال3:53:12
14.493 ریال3:47:11
14.6 ریال3:44:12
14.493 ریال1:05:12
14.492 ریال1:04:11
14.493 ریال1:02:12
14.492 ریال1:00:15
14.493 ریال0:57:12
14.492 ریال0:56:12
14.493 ریال0:55:13
14.492 ریال0:52:12
14.493 ریال0:51:13
14.492 ریال0:50:12
14.493 ریال0:47:13
نظرات