شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بازار آمریکا / نقره

  • نرخ فعلی:16.596
  • بالاترین قیمت روز:16.635
  • پایین ترین قیمت روز:16.596
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.03
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:16.605
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۲:۰۶:۱۰
  • نرخ روز گذشته:16.61
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.08%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.014

نمودار کندل استیک بازار آمریکا / نقره در روز جاری

نمودار کندل استیک بازار آمریکا / نقره در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
16.596 ریال2:06:10
16.625 ریال2:05:11
16.596 ریال2:04:11
16.625 ریال2:02:10
16.596 ریال1:58:11
16.625 ریال1:57:10
16.596 ریال1:54:11
16.625 ریال1:52:10
16.596 ریال1:51:10
16.615 ریال1:48:10
16.596 ریال1:47:11
16.625 ریال1:42:11
16.615 ریال1:41:10
16.625 ریال1:39:11
16.62 ریال1:38:10
16.625 ریال1:34:10
16.615 ریال1:32:10
16.625 ریال1:31:11
16.605 ریال1:30:12
16.625 ریال1:29:10
16.62 ریال1:28:10
16.625 ریال1:27:11
16.615 ریال1:26:10
16.625 ریال1:25:12
16.605 ریال1:22:11
16.625 ریال1:21:11
16.605 ریال1:20:11
16.615 ریال1:19:11
16.605 ریال1:16:11
16.61 ریال1:15:12
16.605 ریال1:14:11
16.615 ریال1:13:10
16.605 ریال1:11:10
16.62 ریال1:10:13
16.61 ریال1:08:10
16.605 ریال1:07:11
16.615 ریال1:06:10
16.61 ریال1:05:11
16.62 ریال1:04:10
16.61 ریال1:01:12
16.615 ریال1:00:17
16.61 ریال0:59:10
16.62 ریال0:58:11
16.605 ریال0:57:10
16.615 ریال0:56:11
16.625 ریال0:54:12
16.635 ریال0:53:10
16.625 ریال0:51:10
16.635 ریال0:49:12
16.615 ریال0:48:11
16.635 ریال0:47:11
16.615 ریال0:46:12
16.625 ریال0:44:10
16.62 ریال0:43:11
16.625 ریال0:42:11
16.615 ریال0:41:12
16.62 ریال0:38:11
16.615 ریال0:37:11
16.62 ریال0:36:11
16.615 ریال0:35:11
16.62 ریال0:34:12
16.615 ریال0:29:11
16.62 ریال0:26:10
16.615 ریال0:25:12
16.6 ریال0:24:11
16.605 ریال0:23:11
16.615 ریال0:22:11
16.605 ریال0:21:11
16.6 ریال0:20:11
16.605 ریال0:17:11
16.61 ریال0:16:12
16.615 ریال0:15:12
16.61 ریال0:14:10
16.615 ریال0:10:13
16.6 ریال0:09:11
16.605 ریال0:08:11
16.615 ریال0:06:10
16.605 ریال0:05:11
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات