شاخص یاب

بازار آمریکا / پلاتین

  • نرخ فعلی:836.2
  • بالاترین قیمت روز:836.2
  • پایین ترین قیمت روز:835.5
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.7
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:835.6
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۰:۲۷:۱۴
  • نرخ روز گذشته:836
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.02%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.2

نمودار کندل استیک بازار آمریکا / پلاتین در روز جاری

نمودار کندل استیک بازار آمریکا / پلاتین در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
836.2 ریال0:27:14
836.1 ریال0:26:13
836.2 ریال0:24:12
835.5 ریال0:23:12
836.2 ریال0:22:12
835.7 ریال0:21:13
835.8 ریال0:20:15
835.5 ریال0:19:11
835.8 ریال0:18:12
836 ریال0:16:12
835.8 ریال0:14:12
835.7 ریال0:10:15
835.8 ریال0:09:12
835.7 ریال0:07:12
835.6 ریال0:06:17
نظرات