شاخص یاب

بازار آمریکا / طلا (mini-sized)

  • نرخ فعلی:1201.5
  • بالاترین قیمت روز:1204.4
  • پایین ترین قیمت روز:1199.6
  • بیشترین مقدار نوسان روز:4.8
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.16%
  • نرخ بازگشایی بازار:1,201.7
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۱:۲۴:۱۹
  • نرخ روز گذشته:1,202.3
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.07%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.8

نمودار کندل استیک بازار آمریکا / طلا (mini-sized) در روز جاری

نمودار کندل استیک بازار آمریکا / طلا (mini-sized) در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1,201.5 ریال11:24:19
1,199.6 ریال11:23:17
1,201.5 ریال11:20:22
1,199.6 ریال11:19:18
1,201.5 ریال11:17:16
1,199.6 ریال3:55:12
1,204.4 ریال3:54:13
1,199.6 ریال3:53:12
1,204.4 ریال3:48:12
1,199.6 ریال3:47:12
1,204.4 ریال1:06:12
1,201.8 ریال1:05:13
1,204.4 ریال1:04:11
1,201.8 ریال1:03:12
1,204.4 ریال1:02:13
1,201.8 ریال1:01:13
1,204.4 ریال0:58:12
1,201.7 ریال0:57:13
1,204.4 ریال0:56:13
1,201.7 ریال0:54:12
1,204.4 ریال0:53:12
1,201.7 ریال0:11:11
1,202.3 ریال0:10:11
1,201.7 ریال0:06:13
1,202.3 ریال0:05:12
1,201.7 ریال0:02:13
نظرات