شاخص یاب

بازار آمریکا / طلا (کیلو)

  • نرخ فعلی:1360.8
  • بالاترین قیمت روز:1363.5
  • پایین ترین قیمت روز:1360.8
  • بیشترین مقدار نوسان روز:2.7
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:1,363.5
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۹:۰۶:۳۰
  • نرخ روز گذشته:1,360.8
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک بازار آمریکا / طلا (کیلو) در روز جاری

نمودار کندل استیک بازار آمریکا / طلا (کیلو) در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1,360.8 ریال9:06:30
1,363.5 ریال9:05:34
1,360.8 ریال8:40:37
1,363.5 ریال8:39:29
1,360.8 ریال8:35:32
1,363.5 ریال8:34:30
1,360.8 ریال8:31:34
1,363.5 ریال8:30:33
1,360.8 ریال8:25:33
1,363.5 ریال8:23:30
1,360.8 ریال8:11:29
1,363.5 ریال8:09:36
1,360.8 ریال7:14:28
1,363.5 ریال7:13:27
1,360.8 ریال7:08:30
1,363.5 ریال7:07:29
1,360.8 ریال6:59:27
1,363.5 ریال6:58:28
1,360.8 ریال6:06:33
1,363.5 ریال6:05:36
1,360.8 ریال5:58:31
1,363.5 ریال5:53:32
1,360.8 ریال5:52:34
1,363.5 ریال5:51:35
1,360.8 ریال5:50:43
1,363.5 ریال5:49:38
1,360.8 ریال5:46:37
1,363.5 ریال5:45:41
1,360.8 ریال5:43:38
1,363.5 ریال5:42:35
1,360.8 ریال5:33:33
1,363.5 ریال5:32:34
1,360.8 ریال5:30:37
1,363.5 ریال5:29:33
1,360.8 ریال5:17:30
1,363.5 ریال5:16:36
1,360.8 ریال4:58:27
1,363.5 ریال4:57:29
1,360.8 ریال4:41:27
1,363.5 ریال4:40:33
1,360.8 ریال4:39:28
1,363.5 ریال4:38:29
1,360.8 ریال4:27:28
1,363.5 ریال4:26:27
1,360.8 ریال4:22:29
1,363.5 ریال4:21:30
1,360.8 ریال4:19:26
1,363.5 ریال4:17:27
1,360.8 ریال4:15:30
1,363.5 ریال4:14:28
1,360.8 ریال4:07:30
1,363.5 ریال4:06:31
1,360.8 ریال3:50:29
1,363.5 ریال3:49:29
1,360.8 ریال3:48:29
1,363.5 ریال3:47:27
1,360.8 ریال3:43:26
1,363.5 ریال3:42:29
1,360.8 ریال3:36:29
1,363.5 ریال3:35:31
1,360.8 ریال3:23:29
1,363.5 ریال3:22:29
1,360.8 ریال3:20:31
1,363.5 ریال3:19:27
1,360.8 ریال3:18:28
1,363.5 ریال3:17:27
1,360.8 ریال3:13:26
1,363.5 ریال3:10:29
1,360.8 ریال3:08:29
1,363.5 ریال3:07:29
1,360.8 ریال3:00:41
1,363.5 ریال2:59:27
1,360.8 ریال2:57:28
1,363.5 ریال2:54:28
1,360.8 ریال2:49:28
1,363.5 ریال2:46:27
1,360.8 ریال2:45:30
1,363.5 ریال2:43:28
1,360.8 ریال2:42:29
1,363.5 ریال2:41:27
1,360.8 ریال1:29:26
1,363.5 ریال1:28:30
1,360.8 ریال1:26:28
1,363.5 ریال1:24:30
1,360.8 ریال1:06:27
1,363.5 ریال1:05:30
1,360.8 ریال0:59:30
1,363.5 ریال0:58:29
1,360.8 ریال0:57:31
1,363.5 ریال0:56:30
1,360.8 ریال0:55:28
1,363.5 ریال0:54:30
1,360.8 ریال0:52:28
1,363.5 ریال0:51:31
1,360.8 ریال0:48:29
1,363.5 ریال0:47:27
نظرات