شاخص یاب

E-Mini S&P Smallcap

  • نرخ فعلی:1034.73
  • بالاترین قیمت روز:1048.2
  • پایین ترین قیمت روز:1034.73
  • بیشترین مقدار نوسان روز:13.47
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:1,048.2
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۷:۴۹:۲۹
  • نرخ روز گذشته:1,042.1
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.71%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:7.37

نمودار کندل استیک E-Mini S&P Smallcap در روز جاری

نمودار کندل استیک E-Mini S&P Smallcap در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1,034.73 ریال7:49:29
1,048.2 ریال7:47:29
1,034.73 ریال7:45:32
1,048.2 ریال7:43:29
1,034.73 ریال7:42:32
1,048.2 ریال7:41:29
1,034.73 ریال7:01:31
1,048.2 ریال7:00:42
1,034.73 ریال6:56:30
1,048.2 ریال6:55:30
1,034.73 ریال6:40:31
1,048.2 ریال6:39:31
1,034.73 ریال5:29:33
1,048.2 ریال5:27:30
1,034.73 ریال5:26:31
1,048.2 ریال5:25:32
1,034.73 ریال5:23:29
1,048.2 ریال0:58:29
1,042.1 ریال0:56:30
1,048.2 ریال0:53:28
1,042.1 ریال0:52:28
1,048.2 ریال0:51:31
نظرات