شاخص یاب

E-Mini S&P 500

  • نرخ فعلی:2798.5
  • بالاترین قیمت روز:2801
  • پایین ترین قیمت روز:2798
  • بیشترین مقدار نوسان روز:2.5
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:2,798.5
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۰:۵۹:۳۱
  • نرخ روز گذشته:2,798.5
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک E-Mini S&P 500 در روز جاری

نمودار کندل استیک E-Mini S&P 500 در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
2,798.5 ریال0:59:31
2,801 ریال0:58:28
2,799.25 ریال0:56:30
2,801 ریال0:55:29
2,798.75 ریال0:53:28
2,799 ریال0:52:29
2,798.75 ریال0:51:29
2,799 ریال0:50:29
2,798.75 ریال0:49:29
2,800.5 ریال0:47:27
2,801 ریال0:46:27
2,799 ریال0:45:29
2,800.5 ریال0:41:28
2,800.25 ریال0:40:31
2,800.5 ریال0:39:29
2,799 ریال0:38:29
2,800.25 ریال0:37:30
2,799 ریال0:35:33
2,800.25 ریال0:34:30
2,800.5 ریال0:33:30
2,800.25 ریال0:32:32
2,799.75 ریال0:31:29
2,799.5 ریال0:30:37
2,800.25 ریال0:29:28
2,798.5 ریال0:26:27
2,800.25 ریال0:25:29
2,798.5 ریال0:24:31
2,800.25 ریال0:23:28
2,799.5 ریال0:22:29
2,799 ریال0:21:31
2,798.5 ریال0:16:30
2,799 ریال0:13:30
2,798.5 ریال0:12:29
2,798 ریال0:11:31
2,798.5 ریال0:10:32
2,798 ریال0:09:31
2,798.5 ریال0:07:33
2,798.25 ریال0:06:31
2,798 ریال0:05:41
2,798.25 ریال0:04:38
2,798.5 ریال0:03:38
نظرات